Institutul de Reforme Penale (IRP) își propune să contribuie la o mai bună respectare a Drepturilor Omului la etapa de aplicarea și/sau contestare a măsurilor preventive privative sau restrictive de libertate în Republica Moldova

Aplicarea detenției în general și a detenției preventive, în special, râmâne în continuare afectată de așa numitul sindrom „Gulag”, ce nu a dispărut odată cu sistemul sovietic de justiției penală. Acest sindrom se manifestă printr-o predilecție nemotivată sau chiar susținere a aplicării detenției oricând, dar și a indiferenței totale față de persoanele care au fost private de libertate.
Unii actori din sistemul justiției penale sunt convinși că doar măsurile radicale, îndeosebi detenția, este în stare să rezolve problema delincvenței și sunt necesare măsuri cât mai drastice în acest domeniu. Felul în care sunt tratați delicvenții și toate persoanele în conflict cu legea de către societate și mass-media, nu face decât să sprijine acest demers fals.
Aceste abordări depășesc limitele rezonabile, fapt observat din constatările structurilor europene, inclusiv a Curții Europene a Drepturilor Omului. Pe lângă aceasta, un factor la fel de relevant este suprapopularea locurilor de detenție în situația unor condiții de detențe inumane și degradante.

În perioada 1 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2020, Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul Fundației Soros-Moldova (FSM), va implementa proiectul „Respectarea drepturilor omului în procesul de aplicare a măsurilor preventive restrictive de libertate”.
Pentru realizarea scopului proiectului sunt trasate câteva obiective principale:
- Analiza, în ansamblu, a sistemului de aplicare a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate și identificarea problemelor de sistem din perspectiva persoanelor acuzate. Obiectivul dat va fi realizat în cadrul unei cercetări empirice, realizate de către experți în domeniul procesului penal din cadrul a trei regiuni ale țării, din circumscripțiile curților de apel Chișinău, Bălți, Cahul.
- Sensibilizarea actorilor-cheie, privind problemele sistemice în domeniu și identificarea soluțiilor/recomandărilor de îmbunătățire a legislației și a practicii privind sistemul de măsuri preventive privative/restrictive de libertate. Obiectivul va fi realizat prin organizarea unei conferințe naționale pentru prezentarea rezultatelor finale ale cercetării și publicarea acesteia cu distribuirea în instituțiile de formare profesională și autoritățile de aplicare a normelor de drept. De asemenea, va fi creat un grup de lucru pentru identificarea unor propuneri de legeferenda și de îmbunățire a interacțiunii dintre actorii justiției din perspectiva drepturilor persoanelor acuzate.

Pentru mai multe detalii – Ceslav Panico, director de proiect cpanico@irp.md