Discuții on-line altături de judecători, procurori, avocați și mediatori, cu privire la cercetarea în domeniul Medierii Garantate de Stat din Moldova

Discuții on-line altături de judecători, procurori, avocați și mediatori, cu privire la cercetarea în domeniul Medierii Garantate de Stat din Moldova Mai mulți judecători, procurori, avocați și mediatori au participat la 2 mese rotunde on-line cu privire la rezultatele Cercetării în domeniul Medierii Garantate de Stat din Moldova. În cadrul discuțiilor, experții IRP: Felicia Chifa (președintă a Consiliului de Mediere, mediatoare) și Veronica Mihailov-Moraru, (avocată), au prezentat aspectele analizate precum: reglementările naționale, internaționale și străine, date statistice relevante, practicile judiciare, interviurilie și chestionarele actorilor cheie din sectorul justiției. De asemenea, au fost identificate provocările, problemele de sistem și realitățile aplicării mecanismului medierii garantate de stat.

Discuții on-line altături de judecători, procurori, avocați și mediatori, cu privire la cercetarea în domeniul Medierii Garantate de Stat din Moldova Etapa premergătoare a acestor activități va constitui desfășurarea de către IRP a unei conferințe naționale în vederea prezentării documentului de cercetare final și valorificării opiniilor, recomandărilor și propunerilor relevante a participanților. Totodată, conferința va reprezenta un pas de inițiere a dialogului între instituțiile cheie a justiției în problema medierii garantate de stat.

Aceste activități au fost organizate de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului “Accesul la Justiție în Moldova” implementat de Millenium DPI Partners L.L.C.