În patru raioane din țară vor fi create platforme de dialog pentru asigurarea accesului la justiție a persoanelor din grupurile vulnerabile

În patru raioane din țară vor fi create platforme de dialog pentru asigurarea accesului la justiție a persoanelor din grupurile vulnerabile În patru raioane din țară - Soroca, Criuleni, Comrat și Cimișlia, vor fi create platforme de dialog pentru asigurarea accesului la justiție pentru bărbați si femei, în special pentru cei din grupurile vulnerabile și marginalizate. Platformele vor include judecători, procurori, avocați, parajuriști, inspectori de probațiune, polițiști, mediatori, mediatori comunitari, reprezentanți ai administrației publice locale și ai societății civile. Acestea se vor întruni trimestrial pentru a pune în discuție barierele din calea accesului la justiție cu care se confruntă justițiabilii și vor identifica soluții pentru înlăturarea acestora. Activitatea viitoarelor platforme a fost discutată în cadrul meselor rotunde, desfășurate online în perioada 28-31 iulie 2020. Inițiativa este parte a proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova, cu suportul Suediei, în parteneriat cu două organizații neguvernamentale - Institutul de Reforme Penale (IRP) și INVENTO.

Prezent la discuții, Adam Amberg, Șeful Secției Cooperare pentru Dezvoltare în cadrul Ambasadei Suediei la Chișinău, a menționat: „În ultimii 20 de ani, Suedia a oferit suport Republicii Moldova în realizarea reformei justiției, dezvoltarea democrației și a drepturilor omului. În patru raioane din țară vor fi create platforme de dialog pentru asigurarea accesului la justiție a persoanelor din grupurile vulnerabile Astfel, împreună cu PNUD, IRP și INVENTO, am decis să implementăm acest proiect în cele patru regiuni pilot, pentru a găsi, în conlucrare cu profesioniștii din sectorul justiției, soluții la nivel local cu privire la accesul la justiție. Desigur, așteptările Ambasadei Suediei sunt ca datorită profesionalismului, implicării active și a interesului tuturor actorilor, justiția să fie mai aproape de oameni și, totodată, să fie capabilă să găsească soluții oneste și echitabile în toate cazurile”.

„Această intervenție vine să aducă pe agenda locală dialogul dintre actorii din sectorul justiției. Astfel, ne propunem să contribuim la o colaborare și comunicare mai eficientă între diferiți actori ai justiției din cele patru raioane selectate în cadrul proiectului. Ne referim la poliție, procuratură, instanțele de judecată, avocatură, dar și la cercul mai larg de actori care au un impact în înfăptuirea justiției, precum reprezentanți ai administrației publice locale și ai altor servicii locale”, a menționat Alexandru Cocîrță, coordonator programe Guvernare efectivă în cadrul PNUD Moldova.

„Promovarea drepturilor omului prin asigurarea unui acces efectiv la justiție, este o prioritate strategică a Institutului de Reforme Penale. Acest obiectiv capătă importanță în special în cazul grupurilor vulnerabile, iar societății civile îi revine un rol important în acest sens. Acest rol se manifestă și în facilitarea dialogului dintre diferite autorități la toate nivelele. Suntem siguri că experiența acestui proiect, lecțiile învățate vor fi utile și pentru alte regiuni din țară”, a declarat Igor Dolea, director al IRP.

În cadrul meselor rotunde au fost prezentate concluziile preliminare ale unei cercetări efectuate de Laboratorul de Inovații din Moldova (MiLab) pentru a identifica barierele din calea accesului la justiție. Printre acestea se numără nivelul scăzut de încredere în instituțiile din sectorul justiției, accesul redus la justiție pentru persoanele în etate, femeile din mediul rural și persoanele cu dizabilități, lipsa de educație juridică și resurse informaționale la nivel local.

Proiectul „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul Suediei, are un buget de 2,8 milioane dolari SUA șiva fi implementat până în anul 2022. Acesta va contribui la consolidarea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru bărbații și femeile din Republica Moldova, în special pentru cei din grupurile vulnerabile și marginalizate, prin sporirea capacităților instituțiilor de expertiză judiciară de a presta servicii calitative și fortificarea capacităților actorilor din domeniul justiției de a oferi un răspuns coordonat necesităților justițiabililor. Patru organizații non-guvernamentale din regiunile- de intervenție ale proiectului vor beneficia de instruiri și consiliere, astfel încât să participe eficient într-un dialog constructiv cu actorii din lanțul justiției și să se implice în mod pro-activ în revendicarea drepturilor justițiabililor.
În patru raioane din țară vor fi create platforme de dialog pentru asigurarea accesului la justiție a persoanelor din grupurile vulnerabile În patru raioane din țară vor fi create platforme de dialog pentru asigurarea accesului la justiție a persoanelor din grupurile vulnerabile