Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul Soroca

Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul Soroca Principalele probleme cu care se confruntă persoanele vulenerabile sau marginalizate din raionul Soroca au fost discutate în cadrul atelierului „Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul Soroca”. Atelierul a fost organizat de Institutul de Reforme Penale online în data de 4 și 6 august. „Una din probleme este lipsa rampelor în cadrul instituțiile de stat și nu doar. Fiecare instituție, în funcție de venituri, pe parcurs, își dotează instituția cu rampe. O altă problemă sunt stațiile de transport public, dar și transportul public, care nu sunt acomodate la necesitățile persoanelor cu dizabilități locomotorii. Respectiv atunci când o persoană cu dizabilități locomotorii intenționează sau este chemată la vreo instituție de drept ea fizic nu poate să se deplaseze. La fel, persoanele de etnie romă nu obișnuiesc să se adreseze la instituțiile de drept, din varii motive, pentru a preveni sau aborda vreun conflict juridic”, sunt doar câteva dintre concluziile menționate de către participanți.

Reprezentanții şi exponenţii administrației publice locale, judecători, procurori, avocați, reprezentanții organelor de drept, societatea civilă, mediatori, mediatori comunitari, etc., au discutat despre schimbările necesare în domeniul accesului la justiție, începând chiar de la nivelul raionului Soroca, astfel ca să fie asigurat accesul la justiție grupurilor vulnerabile și marginalizate. Atelierul de lucru vine în continuarea Mesei Rotunde „Inițierea Platformei de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție” din 28 iulie 2020 cu participarea factorilor de decizie din raionul Soroca.

Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul SorocaPrintre grupurile vulnerabile sau marginalizate din raionul Soroca, participanții evenimentului au identificat: minoritățile etnice, persoanele cu necesități speciale, persoanele deținute din Penitenciarul nr. 6 din Soroca, victimele violenței în familie, tineretul, persoanele în etate, persoanele migrante revenite în comunitate, etc. Chiar dacă există o multitudine de probleme a populației din raion privind accesul la justiție, instituțiile de stat încearcă să iasă din situații și să le ofere ajutor pentru a respecta drepturile tuturor. „Atunci când judecătorii care au în gestiune o anumită sală care este incomodă pentru persoanele cu deficiențe locomotorii se schimbă sala. Mai mult de atât, potrivit legislației procesuale penale și legislației procesual civile, atunci când este vorba de audierea unor persoane care nu se pot deplasa la instanța de judecată, judecătorul se poate deplasa la locul lui pentru a îl audia”, a menționat în cadrul evenimentului Olga Jamba, judecătoare din cadrul Judecătoriei Soroca.

În cadrul evenimentului de asemenea, s-a convenit cine urmează a face parte din Platforma de Dialog pentru Justiție în Soroca, care sunt pașii următori, mecanismul de colaborare și interacțiune în cadrul platformei. Astfel, membrii Platformei au stabilit ca prima ședință urmează a avea loc în septembrie unde urmează a fi prezentată și discutată Foaia de parcurs și temele ce urmează a fi abordate în cadrul ședințelor, instrumentele de interacțiune ulterioara dintre membrii platformei, etc.

Evenimentul a fost organizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”. Proiectul implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP și INVENTO, cu suportul financiar al Suediei.

Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul Soroca Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul Soroca Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul Soroca[/center]