Peste 50 de profesioniști au participat la Conferința Națională „Medierea Garantată de Stat”, organizată de către Institutul de Reforme Penale

Peste 50 de profesioniști au participat la Conferința Națională „Medierea Garantată de Stat”, organizată de către Institutul de Reforme Penale Medierea, ca primă alternativă a unui proces în instanța de judecată, poate fi una dintre căile de parcurs în vederea soluționării amiabile a conflictelor încă de la o etapă incipientă, evitându-se cheltuieli de resurse publice și de consum ineficient de timp și energie. Prin urmare, se impune adoptarea unui set de măsuri de ordin legislativ și instituțional pentru a reanima aplicarea practică a medierii și pentru a promova această metodă alternativă de soluționare a litigiilor, prin mecanisme și programe ce ar garanta utilizarea eficientă a acesteia. Acestea sunt doar câteva subiecte abordate în cadrul Conferinței Națională „Medierea Garantată de Stat”, organizată de către Institutul de Reforme Penale (IRP), la care au fost peste 50 de profesioniști: reprezentanții Ministerului Justiției, CNAJGS-ului, Consiliului de Mediere, mediului academic, societății civile, judecători, procurori, mediatori și avocați.

Peste 50 de profesioniști au participat la Conferința Națională „Medierea Garantată de Stat”, organizată de către Institutul de Reforme PenaleLa eveniment au fost prezentate două direcții de îmbunătățire medierii garantate de stat reflectate într-o Cercetare empirică elaborată de către expertele IRP în cadrul proiectului „Accesul la Justiție în Moldova” implementat de Millennium DPI Partners L.L.C.

Modelele de îmbuntățire a medierii garanatate de stat au fost următoarele:
1. Modificarea legislației relevante prin atribuirea sarcinii privind MGS Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, și 2. Modificarea legislației relevante prin atribuirea sarcinii privind MGS Consiliului de Mediere. Definitivarea acestor modele s-a bazat identificareaproblemele de sistem, realitățile, datele statistice relevante, informațiile obținute de la actorii cheie din sectorul justiției prin intermediul interviurilor și chestionarelor.

Peste 50 de profesioniști au participat la Conferința Națională „Medierea Garantată de Stat”, organizată de către Institutul de Reforme PenaleVeronica Mihailov-Moraru, avocată, co-autoarea Cercetării consideră că „în ciuda faptului că promovarea alternativelor de soluționare a litigilor este un obiectiv care figurează în strategiile din cadrul justiției de mai mulți ani, totuși vedem că valorificarea acestei metode nu prea s-a desăvârșit în Republica Moldova. În cadrul cercetării am acordat o mare atenție asupra legislației naționale și internaționale cu privire la mediere, astfel încât am pornit de a studia standardele la nivel internațional și european”.

„A fost adoptată o lege nouă cu privire la mediere în anul 2015, care este în vigoare la moment. La fel, în vederea executării legii din 2007 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 303 din 2009, cu privire la aprobarea condițiilor de achitare din contul statului a serviciilor de mediere în cauze penale. Această Hotărâre de Guvern, de fapt, prevede și mecanismul despre care vorbim în cercetare, cel de compensare a cheltuielilor pentru mediere”, a menționat Felicia Chifa, președinta Consiliului de Mediere și co-autoarea Cercetării.

Totodată, scopul evenimentului a fost și inițierea unui dialog constructiv, cu implicarea practicienilor și a factorilor de decizie, în vederea identificării a celor mai bune recomandări de îmbunătățire a sistemului medierii garantate de stat.

Peste 50 de profesioniști au participat la Conferința Națională „Medierea Garantată de Stat”, organizată de către Institutul de Reforme Penale„Mă bucur că ați adus în vizor această problemă importantă cum este medierea garantată de stat, deoarece este pe agendă de mai mult timp și a ajuns să fie abia acum discutată. Acest studiu urmează să îl accesez pentru a î-l citi mai îndetealiat”, a menționat Tatiana Ciaglic, participantă în cadrul evenimentului.

Printre participanți a fost prezent și Lilian Darii, directorul executiv al Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat care și-a exprimat opinia privind modelele de îmbunătățire a medierii garantate de stat: „Ceea ce urmează să spun este poziția mea personală, în urma experienței de peste 12 ani de activitate în acest sistem. Ambele opțiuni consider că au dreptul la viață. Sunt interesat de premisele care au stat la baza opțiunilor, în special prima opțiune. Deci se propune, fie combinarea conceptului de mediere cu cel de asistență juridică garantată de stat la nivel de concept/ institutut sau păstrarea acestor institutuții, cu propunerea de utilizarea a resurselor și experiența de care dispune sistemul de asistență juridică garantată de stat. Indiferent de opțune, va fi necesară elaborarea unui studiu a impactului și riscurilor pentru realizarea modelelor propuse. Apreciez efortul despus de către experte și scopul nobil de a reanima medierea în Republica Moldova și în mod special cea garantată de stat.”

Cerecetarea privind medierea garantată de stat, ce include prezentarea celor 2 opțiuni, în timpul apropiat va fi făcută publică și expediată instituțiilor naționale relevante.