Institutul de Reforme Penale (IRP) și Consiliul de Mediere dă startul unei inițiative comune în vederea îmbunătățirei mecanismului de aplicare a medierii penale în Republica Moldova

Institutul de Reforme Penale (IRP) și Consiliul de Mediere dă startul unei inițiative comune în vederea îmbunătățirei mecanismului de aplicare a medierii penale în Republica MoldovaÎn luna septembrie 2020, Institutul de Reforme Penale (IRP) în comun cu Consiliul de Mediere din Republica Moldova au dat startul proiectului „Consolidarea mecanismului de aplicare a medierii penale în Republica Moldova”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) cu sprijinul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Norvegiei, componenta 1.

Obiectivul general al proiectului este extinderea utilizării medierii în materie penală, ca alternativă la examinarea cauzelor penale în instanțe. Astfel, se propune consolidarea mecanismului de interacțiune și sesizare între instituțiile de justiție penală și mediatori specializați în cazuri penale, dezvoltarea capacității sistemului de formare continuă pentru mediatori specializați în cazuri penale și promovarea mecanismelor de aplicare a medierii penale.

O primă activitatea în cadrul proiectului a fost desfășurată astăzi, 23 octombrie 2020. Peste 25 de mediatori au participat în cadrul unui atelier de instruire online cu scopul îmbunătățirii practicii de aplicare a medierii în cauzele penale în Republica Moldova și prezentarea experienței României la acest capitol.

Institutul de Reforme Penale (IRP) și Consiliul de Mediere dă startul unei inițiative comune în vederea îmbunătățirei mecanismului de aplicare a medierii penale în Republica MoldovaPrezentă la eveniment, Anastasiia Saliuk, Managerul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Norvegiei a salutat invitații-mediatori la eveniment: „Astăzi este primul eveniment dintr-un șir de evenimente dedicate medierii. Urmează să vedem care este situația la moment a medierii în contextul legal, din perspective diferite. Este foarte importantă contribuția voastră, deoarece Dvs. cunoașteți cel mai bine cum poate fi medierea aplicată în practică și care sunt provocările, obstacolele pe care le întâmpinați”.

Institutul de Reforme Penale (IRP) și Consiliul de Mediere dă startul unei inițiative comune în vederea îmbunătățirei mecanismului de aplicare a medierii penale în Republica MoldovaÎn cadrul atelierului de lucru au fost discutate și prezentate cele mai bune practici în domeniul medierii penale, au fost identificate unele soluții și pași care trebuie parcurși de către mediatori și Consiliul de Mediere, în vederea consolidării practicii de aplicare a medierii în cauzele penale. „Atelierul are drept scop elaborarea unei foi de parcurs pentru a putea îmbunătăți sistemul de mediere penală. Din păcate, la moment, medierea penală este la un moment incipient. De aceea, este evedent că necesită să fie aduse modificări atât legislației, cât și conlucrări între mediatori și alți parteneri din domeniul justiției împlicați în justiția penală”, a menționat Felicia Chifa, președinta Consiliului de Mediere.

În perioada septembrie - decembrie 2020 vor fi organizate alte ateliere de instruire atât pentru mediatori, cât și judecători, procurori, avocați, ofițeri de urmărire penală din 3 regiuni ale țării, cu privire la importanța medierii asupra cauzelor penale și beneficiile acesteia. Astfel, participanții vor identifica soluții comune pentru a îmbunătăți accesul medierii penale. Soluțiile identificate vor fi prezentate la o masa rotundă online, unde vor fi invitați reprezentanți ai Consiliul Superior al Judecătorilor, Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, CNAJGS, INJ, etc, cu scopul de a fi discutate și aplicate în practică soluții fiabile de aplicare a medierii penale.

Institutul de Reforme Penale (IRP) și Consiliul de Mediere dă startul unei inițiative comune în vederea îmbunătățirei mecanismului de aplicare a medierii penale în Republica MoldovaDe asemenea, prin intermediul proiectului vor fi elaborate următoarele documente: Curriculum privind cursul de formare continuă în domeniul medierii penale pentru mediatori; notă informativă (broșură) privind medierea penală și datele de contact ale mediatorilor, cu diseminarea acestora în instituțiile implicate, inclusiv pentru a fi înmânate părților și un Ghid pentru practicieni în utilizarea medierii penale cu sinteza tuturor informațiilor juridice și practice referitoare la aplicarea procedurii de mediere.