În premieră pentru Republica Moldova, 20 de mediatori au beneficiat de un curs specializat de instruire continuă privind medierea în cauze penale

Circa 20 de mediatori atestați din Republica Moldova au beneficiat în perioada 17-18 decembrie 2020 de un curs specializat de instruire privind medierea în cauzele penale.
În premieră pentru Republica Moldova, 20 de mediatori au beneficiat de un curs specializat de instruire continuă privind medierea în cauze penale
În cadrul atelierului defășurat online, mediatorii cu experiență în domeniu și-au consolidat capacitățile profesionale în ceea ce privește: particularitățile procesului de mediere în cauzele penale, avantajele și dezavantajele soluționării conflictelor penale prin mediere, aplicarea legislației în domeniul medierii, medierea garantată de stat, particularitățile medierii online, dar și multe alte aspecte importante pentru desfășurarea corectă a procesului de mediere.
În calitate de formatori au fost: Igor Dolea, directorul Institutului de Reforme Penale (IRP); Felicia Chifa, președinta Consiliului de Mediere și Veronica Mihailov – Moraru, avocată, expertă în Drepturile Omului.

În premieră pentru Republica Moldova, 20 de mediatori au beneficiat de un curs specializat de instruire continuă privind medierea în cauze penale

Cursul „Soluționarea prin mediere a conflictelor penale” a fost desfășurat în baza curriculumului de instruire continuă elaborat de IRP și aprobat de Consiliul de Mediere și a fost axat pe problemele practice întâlnite în cadrul activității de mediere.

Prin urmare, participanții au fost antrenați în discuții și sarcini practice pentru a putea interpreta corect şi sistemic legislaţia în vigoare; a putea propune soluţii pentru îmbunătățirea situației actuale a medierii penale, dar cel mai important - pentru a putea soluţiona corect situațiile conflictuale de ordin penal.

În premieră pentru Republica Moldova, 20 de mediatori au beneficiat de un curs specializat de instruire continuă privind medierea în cauze penale
Evenimentul a fost organizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu Consiliul de Mediere în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de aplicare a medierii penale în Republica Moldova”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) cu sprijinul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” finantat de Guvernul Norvegiei, componenta 1.