Patru organizații ale societății civile, capacitate în domeniul practicilor de management

Patru organizații ale societății civile, capacitate în domeniul practicilor de managementPatru organizații ale societății civile (OSC) din Soroca, Cimișlia, Criuleni și Comrat au participat, în perioada 22 martie - 1 aprilie curent, la un atelier de lucru privind practicile de management în cadrul organizațiilor necomerciale. Activitatea se înscrie într-un program de capacitare, organizat în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”.
Managerii, dar și alți angajați ai Centrului de Resurse pentru Tineret Dacia, Soroca, organizației „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”, Criuleni, Agenției de Democrație Locală din Moldova, Cimișlia și ai Clinicii Juridice Comrat s-au familiarizat cu practicile de management specifice sectorului necomercial, precum managementul bazat pe rezultate. Totodată, participanții au avut posibilitatea să își dezvolte competențele de planificare operațională și strategică pe termen scurt, mediu și lung, să-și consolideze potențialul de identificare, analiză și gestionare a riscurilor unui proiect și să învețe cum are loc monitorizarea, evaluarea, definirea indicatorilor, target-urilor și surselor de verificare ș.a.m.d.

În context, trainerii au pus accentul pe sporirea încrederii membrilor OSC în faptul că ei sunt capabili să inițieze, să organizeze, să conducă și să disemineze practici de management performant în cadrul organizațiilor.

Formatoarea Aliona Țurcan, expertă în cadrul Centrului de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO), a menționat:
„Majoritatea participanților erau familiarizați puțin cu practicile de management și principiile managementului bazat pe rezultate și în cadrul trainingului au însușit etapele și specificul acestor procese. Întrucât participanții sunt reprezentanți ai organizațiilor societății civile, interesați de dezvoltarea comunităților, din care fac parte, aceștia s-au implicat activ în cadrul sesiunilor practice și au intervenit cu întrebări, în funcție de tematica modulului.”

Impresiile participanților trainingului confirmă acest lucru:
„Ne-am dat seama cum trebuie să formulăm rezultatele proiectului, ținând cont de obiectivele strategice.”
„Dacă aveam o așa instruire cu 10 ani în urmă ar fi fost foarte bine.”
„Felul în care a fost prezentată informația și interacțiunea în grupuri m-au
făcut să înțeleg cât este de importantă decizia unui manager și, totodată, să analizez unele situații din trecut și să conștientizez unele lucruri.”


Pe langă traininguri, OSC-urile vor beneficia de consultață și mentorat în baza a șapte – nouă module, fiecare reprezentând câte un pilon al dezvoltării organizaționale a unei OSC (buna guvernare, managementul resurselor umane, managementul financiar și sustenabilitatea financiară, mass-media și promovare, lucrul în rețea și advocacy etc.), precum și două module transversale: capacitarea privind protecția mediului și contribuția în promovarea unui mediu prietenos naturii, capacitatea de suport al accesului la justiţie (inclusiv integrarea dimensiunii de gen și abordarea bazată pe drepturile omului).

Precizăm că cele patru OSC-uri selectate, reprezintă patru regiuni geografice diferite (Nord, Centru, Sud și Gagauzia) din Republica Moldova și înregistrează un nivel diferit de pregătire în domeniul dezvoltării instituționale, dar cu un potențial de a deveni agenți ai schimbării în regiunile în care activează.

Scopul programului de capacitare este de a consolida și crea capacitățile OSC-urilor selectate la capitolul dezvoltare instituțională, consolidare a competențelor și abilităților echipelor cu obiectivul de a susține parcursul acestora spre a deveni actori ai schimbării în comunitățile lor, atât la nivel local, cât și raional.
Acțiunile se înscriu în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu IRP și INVENTO, cu suportul financiar al Suediei.


Patru organizații ale societății civile, capacitate în domeniul practicilor de management
Patru organizații ale societății civile, capacitate în domeniul practicilor de management
Patru organizații ale societății civile, capacitate în domeniul practicilor de management
Patru organizații ale societății civile, capacitate în domeniul practicilor de management
Patru organizații ale societății civile, capacitate în domeniul practicilor de management
Patru organizații ale societății civile, capacitate în domeniul practicilor de management