Soluții pentru problemele ce țin de dreptul de proprietate în raionul Soroca

Soluții pentru problemele ce țin de dreptul de proprietate în raionul Soroca Membrii și membrele Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) Soroca au discutat cauzele și soluțiile problemelor socio-juridice din domeniul dreptului civil (dreptul de proprietate, înregistrarea imobilelor, perfectarea documentelor de înregistrare a imobilelor, perfectarea actelor notariale) cu care se confruntă persoanele din categoriile vulnerabile și marginalizate din regiune, în cadrul celei de-a 5 ședințe a Platformei.

Diverse dificultăți legate de înregistrarea, înstrăinarea, donația și moștenirea bunurilor imobile, precum și perfectarea actelor notariale (procuri, testamente ș.a.) în afara biroului notarial au fost identificate printre impedimentele principale în domeniul accesului la justiție pentru persoanele din categoriile vulnerabile și marginalizate, în cadrul ședințelor anterioare ale PDAJ din Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat.

Participanții și participantele la ședință au menționat că cel mai frecvent persoanele din categorii vulnerabile și marginalizate se confruntă cu lipsa documentelor necesare pentru înregistrarea dreptului de proprietate și insuficiența mijloacelor financiare pentru înregistrarea dreptului de proprietate. La fel, bariere în accesul la justiție sunt cultura juridică redusă a populației, nivelul scăzut al încrederii în serviciile oferite de administrația publică locală în perfectarea documentelor necesare pentru înregistrarea dreptului de proprietate ș.a.

În cadrul ședinței, membrii și membrele PDAJ Soroca au consultat problemele identificate și au formulat posibile soluții și recomandări pentru facilitarea accesului la justiție a persoanelor din grupuri vulnerabile cu Lilia Gribincea, consultantă a Institutului de Reforme Penale (IRP) în cadrul activității ședințelor Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție. Discuțiile purtate în cadrul ședințelor PDAJ pe subiecte ce vizează drepturile omului și accesul la justiție în raioanele de intervenție, inclusiv concluziile și recomandările formulate, urmează a fi prezentate părților interesate relevante pentru inițierea modificărilor necesare în vederea asigurării accesului la justiție pentru persoanele din categorii vulnerabile.

Ședințe similare pentru identificarea soluțiilor la problemele în domeniul dreptului la proprietate vor avea loc în cadrul Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție din raioanele Criuleni, Cimișlia și Comrat.

Evenimentul este organizat de IRP în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.

Soluții pentru problemele ce țin de dreptul de proprietate în raionul Soroca

Soluții pentru problemele ce țin de dreptul de proprietate în raionul Soroca

Soluții pentru problemele ce țin de dreptul de proprietate în raionul Soroca

Soluții pentru problemele ce țin de dreptul de proprietate în raionul Soroca

Soluții pentru problemele ce țin de dreptul de proprietate în raionul Soroca

Soluții pentru problemele ce țin de dreptul de proprietate în raionul Soroca