Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție

Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție Comunicarea redusă a instanțelor de judecată cu justițiabilii, accesul limitat la justiție a persoanelor cu deficiențe mintale, asigurarea protecției drepturilor acestora au fost principalele probleme identificate de către membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) din patru regiuni ale Republicii Moldova, în perioada 2020-2021. Aceste probleme, comune pentru toate regiunile, au fost discutate în cadrul sesiunii de schimb de experiență „Accesul la justiție: prin metode inovatoare generăm soluții la probleme actuale”. În urma schimbului de experiență dintre participanții și participantele la eveniment, au fost identificate un șir de soluții, implementarea cărora poate îmbunătăți accesul la justiție al persoanelor marginalizate și din grupuri vulnerabile. Activitatea s-a desfășurat în zilele de 12 și 13 noiembrie și a fost organizată de Institutul de Reforme Penale (IRP), în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.

Evenimentul a fost moderat de consultantul pe transformare digitală, Victor Guzun, cu suportul experților Code4Moldova – Mihaela Țaranu și Andrei Valcov, care au ghidat discuțiile membrilor și membrelor PDAJ, pentru identificarea tipurilor de utilizatori și a itinerarului fiecărei categorii de utilizatori în realizarea dreptului de acces la justiție. La discuții au mai participat consultantul național în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale, jurist din cadrul Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD), Gheorghe Bosîi, dar și reprezentanții Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Agenției de Resurse Informaționale Juridice, Agenției Naționale Asistență Socială, precum și președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private, Sergiu Bozianu.

Pentru problema ce ține de comunicarea redusă cu justițiabilii a instanțelor de judecată și a altor instituții din lanțul justiției, membrii și membrele PDAJ din Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat au identificat mai multe soluții, printre care:
- implementarea unui mecanism de notificare a recepționării cererii de chemare în judecată depuse on-line și corespunderea acesteia cu condițiile de formă;
- informarea justițiabililor și reprezentanților acestora (prin spoturi video scurte și informative) despre modalitatea de scriere a unei cereri de chemare în judecată și completarea anexelor solicitate, precum și procedura de depunere a acesteia;
- necesitatea modificării prevederilor Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală, astfel încât să fie introdusă posibilitatea desfășurării ședințelor de judecată prin intermediul video conferințelor, dar și dotarea instanțelor cu echipament necesar;
- instituirea oficiilor parajuriștilor în toate judecătoriile, care să ofere consultații primare justițiabililor;
- finalizarea procesului de edificare a Palatelor de justiție cu servicii unificate și condiții optimizate pentru toate categoriile de justițiabili, inclusiv pentru persoanele cu necesități speciale.

Un alt subiect al discuției a vizat accesul limitat la justiție a persoanelor cu deficiențe mintale și asigurarea protecției drepturilor acestora. Potrivit participanților și participantelor la eveniment, această problemă poate fi soluționată prin extinderea numărului de parajuriști, care vor ajuta persoanele, oferindu-le informațiile necesare instituirii măsurilor de ocrotire, dar și prin modificarea legislației, astfel încât măsura de ocrotire să fie instituită într-un termen redus și la locul de aflare a persoanei. La fel, membrii și membrele PDAJ au menționat că este nevoie de informarea și instruirea medicilor, a asistenților sociali și a specialiștilor din administrația publică locală. În acest sens, s-a propus elaborarea unui Ghid, care ar include informații privind etapele și lista actelor necesare pentru instituirea măsurilor de ocrotire judiciară pentru persoanele cu deficiențe mintale. Totodată, trebuie asigurată informarea populației despre procedura de numire a unui ocrotitor în cazurile prevăzute de lege; crearea unei platforme online pentru oferirea consultațiilor pe domeniul protecției și apărării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale; crearea registrului public, necesar asigurării publicării măsurilor de ocrotire; subvenționarea costului expertizei extrajudiciare psihiatrice pentru păturile defavorizate din fondul bugetului de stat.

În cadrul evenimentului, președinta Asociației Juriștilor din Estonia, Krista Paal, a vorbit despre soluțiile implementate în Estonia pentru problemele discutate de profesioniștii din Moldova. În particular, Krista Paal s-a referit la structura soft-ului e-dosar și particularitățile acestuia, care trebuie să ofere posibilitatea de a anexa probele, de a cita părțile, de a avea acces la materialele ședințelor și hotărârile judecătorești. Mai mult, acesta trebuie să fie conectat cu sistemele altor instituții din lanțul justiției. Președinta Asociației Juriștilor din Estonia a răspuns la întrebările membrilor și membrelor PDAJ, care au vizat modalitatea de programare a ședințelor de judecată, achitarea taxei de stat, comunicarea cu alți participanți ai dosarelor aflate în examinare, publicarea și comunicarea hotărârilor de judecată, accesul la justiție a persoanelor din categorii social-vulnerabile ș.a.

Concluziile și recomandările, pe termen scurt și pe termen lung, formulate în cadrul evenimentului „Accesul la justiție: prin metode inovatoare generăm soluții la probleme actuale”, urmează a fi prezentate autorităților relevante pentru asigurarea accesului la justiție a persoanelor marginalizate și din categorii vulnerabile.

Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție
Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție
Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție
Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție
Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție
Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție
Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție
Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție
Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție