Model de lege în domeniul asistenței juridice garantate de stat în sistemele de justiție penală

În aprilie 2012, Comisia ONU pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală a adoptat primul instrument internațional dedicat în exclusivitate asistenței juridice garantată de stat. Principiile și Liniile directoare ale ONU privind Accesul la Asistența Juridică Garantată de Stat în Sistemele de Justiție Penală, confirmate ulterior de către Adunarea Generală ONU în decembrie 2012, acordă un cadru larg pentru instituționalizarea și implementarea principiilor internaționale în contextele locale cu scopul de a asigura că persoanele bănuite, deținute, acuzate sau private de libertate au acces la asistența juridică garantată de stat.

Principiile și Liniile directoare invită Statele-Membre „să adopte şi să consolideze măsuri care să asigure acordarea asistenței juridice garantate de stat efective, în spiritul Principiilor şi Liniilor Directoare, ţinînd cont de diversitatea sistemelor de justiţie penală din diferite ţări şi regiuni din întreaga lume...”. În continuare, acest instrument încurajează statele să ţină cont de Principii şi Linii Directoare, în conformitate cu legislaţia naţională, „la elaborarea măsurilor pentru a consolida, la nivel național, accesul la asistenţă juridică garantată de stat în sistemele de justiţie penală”.

Astfel, Manualul „Model de lege în domeniul asistenței juridice garantate de stat în sistemele de justiție penală” a fost elaborat cu scopul de a servi în calitate de instrument tehnic pentru statele care sunt în proces de elaborare a legislației privind asistența juridică garantată de stat. Acesta oferă un model care stabilește un sistem de asistență juridică garantată de stat comprehensiv, fără intenția de a înlocui procesul național legislativ, dar mai mult de a îl asista.

Reamintim că, Republica Moldova a instituit sistemul de asistență juridică garantată de stat prin aprobarea de către legislativ a legii în acest domeniu la data de 26 iulie 2007.
Legal-aid-prison-GLOZ85.pdf [167.55 Kb] (descarcari: 3)
ML-Legal-Aid_ebook-FINAL.pdf [5.42 Mb] (descarcari: 3)
Model de lege în domeniul asistenței juridice garantate de stat în sistemele de justiție penală