Specialiști din diverse domenii s-au reunit la Orhei pentru a realiza un schimb de bune practici în prevenirea delincvenței juvenile

În perioada 31 oct.-2 noiembrie, în raionul Orhei, s-a desfășurat atelierul regional: „Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale. Schimb de bune practici cu specialiștii din Leova, Orhei, Căușeni ce lucrează cu și pentru copiii în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.”

Atelierul a fost organizat cu scopul de a realiza un schimb de experiență și de îmbunătățire a practicilor utilizate de către specialiștii ce lucrează cu și pentru copiii din regiunile Leova, Orhei, Căușeni, Ungheni și Bălți.

Evenimentul a durat 3 zile și a reunit procurori, reprezentanți ai inspectoratelor de poliție, inspectoratelor de probațiune, asistenți sociali, avocați şi alţi specialişti din Leova, Orhei, Căușeni, Bălți și Orhei.

Pe parcursul acestor zile specialiștii au vizitat mai multe instituții precum: Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Orhei; Centrul Prietenos Tinerilor, or. Orhei; Centrul de Sănătate Mintală, or. Orhei; Centrul de Tineret, or. Orhei; Procuratura raionului Orhei; Judecătoria Orhei; Centrul multifuncţional din Peresecina; Centrul Tinerilor Tehnicieni și Centrul de Creație din or. Orhei. Participanții atelierului au făcut cunoștință cu serviciile pe care le prestează centrele respective și cu practicile pozitive în desfăşurarea activităţilor.

De asemenea, au fost puse în discuție mai multe subiecte. Dorin Zghibarța, vicepreşedintele raionului Orhei, a vorbit despre rolul, implicarea şi mecanismele aplicate de către autoritățile publice locale pentru reducerea fenomenului delincvenţei juvenile şi oferirea serviciilor de suport copiilor în situaţii de risc şi celor în conflict cu legea. Oltea Covaș, specialist principal la Direcția Generală Educație Orhei și facilitator IRP, a prezentat mecanismului de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale din raionul Orhei. Viorica Dubniuc, specialist al Biroului Siguranţă Copii, IP Orhei, a informat participanții despre fenomenul delincvenței juvenile în raionul Orhei și activitățile de prevenire pe care le desfășoară poliția. Alexandru Morgun, procuror, procuratura Raionului Orhei a vorbit despre practicile pozitive şi deficiențe în aplicarea mecanismelor de dejuridiciarizare. Judecarea cauzelor penale cu implicarea copiilor a constituit un alt subiect, care a fost dezvoltat de Veronica Cupcea, preşedintele Judecătoriei Orhei, ș.a.

Participanții au fost implicați activ în discuții, manifestând un interes sporit faţă de bunele practici ale altor specialiști care lucrează cu şi pentru copiii în conflict cu legea.

La final, Arina Țurcan, moderatoarea evenimentului, avocată și expertă IRP a înmânat certificate de participare la atelierul regional tuturor specialiștilor.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Specialiști din diverse domenii s-au reunit la Orhei pentru a realiza un schimb de bune practici în prevenirea delincvenței juvenile
Specialiști din diverse domenii s-au reunit la Orhei pentru a realiza un schimb de bune practici în prevenirea delincvenței juvenile
Specialiști din diverse domenii s-au reunit la Orhei pentru a realiza un schimb de bune practici în prevenirea delincvenței juvenile
Specialiști din diverse domenii s-au reunit la Orhei pentru a realiza un schimb de bune practici în prevenirea delincvenței juvenile
Specialiști din diverse domenii s-au reunit la Orhei pentru a realiza un schimb de bune practici în prevenirea delincvenței juvenile
Specialiști din diverse domenii s-au reunit la Orhei pentru a realiza un schimb de bune practici în prevenirea delincvenței juvenile
Specialiști din diverse domenii s-au reunit la Orhei pentru a realiza un schimb de bune practici în prevenirea delincvenței juvenile
Specialiști din diverse domenii s-au reunit la Orhei pentru a realiza un schimb de bune practici în prevenirea delincvenței juvenile