Membri ai organizațiilor necomerciale din patru raioane ale țării învață despre Buna guvernare în cadrul organizațiilor societății civile Reprezentanții organizațiilor necomerciale din Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat, beneficiare ale unui program de capacitare, implementat de Institutul de Reforme Penale, învață cum să asigure buna guvernare în cadrul organizațiilor societății civile (OSC), inclusiv din perspectiva Legii nr.86 cu privire la organizațiile necomerciale, aprobată în anul 2020. Trainingul are loc în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Suediei.
Organizații necomerciale beneficiare ale IRP din patru raioane ale țării au învățat să comunice mai eficient Membrii ai patru organizații necomerciale din raioanele țării, beneficiare ale programului de capacitare al Institutului de Reforme Penale (IRP), au învățat cum să comunice mai eficient despre proiectele pe care le implementează și rezultatele pe care le obțin în activitatea lor. Trainingul a avut loc în cadrul programului de capacitare pentru organizațiile societății civile (OSC-uri), organizat de IRP în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Suediei.
Reprezentanți ai sectorului asociativ din patru raioane ale țării învață a comunica eficient Reprezentanții Centrului de Resurse pentru Tineret Dacia (Soroca), organizației „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” (Criuleni), Agenției de Democrație Locală din Moldova (Cimișlia) și ai Clinicii Juridice Comrat își sporesc cunoștințele în domeniul comunicării. Trainingul vine în continuarea activităților din cadrul programului de capacitare pentru organizațiile societății civile (OSC-uri), organizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu sprijinul Suediei.
Un document practic și foarte util - Ghidul în domeniul expertizelor judiciare pentru profesioniștii justiției Reprezentanți ai instituțiilor-cheie din domeniul justiției ce au tangență cu expertiza judiciară au apreciat drept „produs premieră” și „document practic și foarte util” proiectul Ghidului în domeniul expertizelor judiciare pentru profesioniștii justiției, în cadrul unei ședințe din 27 mai 2021. Documentul este elaborat de Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Centrul Național de Expertize Judiciare, Centrul de Medicină Legală și Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General de Poliție, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP și INVENTO, cu suportul financiar al Suediei.
Realizări și activități planificate de organizațiile beneficiare în cadrul proiectului IRP în 4 raioane pilot Reușitele, provocările și activitățile planificate în viitorul apropiat au fost discutate în cadrul celei de-a doua ședințe a organizațiilor necomerciale (ONC): Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia” (Soroca), Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin (Criuleni), Agenția de Democrație Locală din Moldova (Cimișlia) și Clinica Juridică (Comrat). Toate cele patru organizații sunt beneficiare ale proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul financiar al Suediei.
Buletinul informativ nr.3 „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” În perioada ianuarie-martie 2021, Institutul de Reforme Penale în comun cu cele patru Platforme de Dialog pentru Accesul la Justiție din Soroca, Criuleni, Comrat și Cimișlia au identificat noi probleme de acces la justiție și noi grupuri vulnerabile. La fel, membrii platformelor au beneficiat de instruiri privind particularitățile accesului la justiție pentru minoritățile etnice/lingvistice/religioase și persoanele cu dizabilități. În aceeași perioadă, managerii și angajații organizațiilor necomerciale beneficiare ale unui program de capacitare în cadrul proiectului au participat la un atelier de lucru privind practicile de management în cadrul organizațiilor necomerciale. Găsiți mai multe detalii în acest buletin informativ.
Judecătorul Sergiu Caraman, despre accesul persoanelor analfabete la justiție: „Ele nu pot înțelege că le-au fost încălcate anumite drepturi” În cadrul celei mai recente ședințe a Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție din Criuleni s-a discutat despre accesul la justiție pentru două grupuri vulnerabile: populația din stânga Nistrului și persoanele analfabete. Despre cum se manifestă vulnerabilitatea acestora în raport cu justiția, care poate fi rolul Platformei în soluționarea problemelor acestor grupuri, dar și despre alte aspecte ale accesului la justiție în raionul Criuleni am discutat cu Sergiu Caraman, judecător și membru al Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție din regiune.
Raportul de activitate a Institutului de Reforme Penale pentru anul 2018-2020 Actualele provocări impun o mai mare diligență în căutarea noilor soluții de conviețuire, asigurând, pe de o parte, demnitatea umană, iar pe de altă parte, siguranța generală. Nu există soluții prestabilite pentru multiplele probleme care stau în fața noastră, iar căutarea și testarea acestora este o misiune și a societății civile.
IRP a continuat să se conducă de obiectivele sale strategice în activitatea sa contributivă la reforma sistemului de drept, o reformă deloc simplă, cu obstacole obiective, determinate și de situația economică, dar și cu obstacole subiective, de cele mai dese ori, de împotrivire la tot ce este nou.
Raportul de activitate a Institutului de Reforme Penale pentru anul 2018-2020 este structurat după domenii de activitate cu mențiunea activităților, duratei lor,
rezultatelor, beneficiarilor, experților și, în mod firesc, a finanțatorilor și partenerilor noștri, cărora în mod deosebit le suntem recunoscători.
Cele patru Platforme de Dialog pentru Accesul la Justiție - într-o nouă rundă de ședințe organizate de IRPPlatformele de Dialog pentru Accesul la Justiție din raioanele Soroca, Criuleni, Comrat și Cimișlia s-au întrunit între 20 și 23 aprilie curent pentru a discuta despre necesitățile de asistență și protecție a persoanelor vulnerabile și marginalizate în procesul de accesare a justiției. Ședințele au avut loc în regim online, cu participarea profesioniștilor și profesionistelor sistemului de justiție din cele patru regiuni.
Notara Svetlana Sîmboteanu: „În prezent, notarul poate să se deplaseze în afara sediului doar cu titlu de excepție și în mod justificat”Una dintre problemele de acces la justiție identificate de către membrii Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție din Cimișlia în cea mai recentă ședință a fost refuzul notarilor de a acorda asistență notarială în afara sediului biroului. Bineînțeles, problema ridică mai multe semne de întrebare: Este sau nu acest refuz o limitare a accesului la justiție pentru persoanele din anumite grupuri vulnerabile? De ce, conform reglementărilor actuale, notarul este impus să-și motiveze riguros ieșirea în afara sediului? Cum pot interveni în aceste cazuri membrii Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție create în patru regiuni din țară (Cimișlia, Soroca, Comrat, Criuleni)?