Parteneri naţionali

Parlamentul Republicii Moldova
Curtea Constituțională a Republicii Moldova
Președenția Republicii Moldova
Consiliul Superior al Magistraturii
Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova
Procuratura Generală a Republicii Moldova
Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat
Centrul pentru Drepturile Omului
Uniunea Avocaților din Republicii Moldova
Institutul Național al Justiției
Universitatea de Stat din Moldova
Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității
Ministerul Justiției
Departamentul Instituţiilor Penitenciare
Inspectoratul Național de Probațiune din Republica Moldova
Asociația Profesională a Consilierilor de Probațiune
Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului
Ministerul Afacerilor Interne
Inspectoratul General al Poliţiei
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Avocatul Poporului (OMBUDSMANUL)
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Centrul Național Anticorupție


Instituţii Internaţionale Interguvernamentale şi Guvernamentale:
Consiliul Europei Oficiu in Republica Moldova
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii
Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate în Europa, oficiul din Republica Moldova
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
UNICEF- Reprezentanţa in Moldova
Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune
Misiunea Norvegiană de Experţi în Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova
Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova