Irp anunță concurs privind selectarea unui/unei traducător/traducătoare în vederea traducerii materialelor din limba română in limba rusă

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de traducere a meterialelor: română-rusă-română

Instituțiile de stat au oportunitatea de a implementa inițiative de proiecte, aducând un plus valoare în procesul de promovare și protejare a Drepturilor Omului.
Toate inițiativele/proiectele de schimbare în domeniul drepturilor omului au ca scop realizarea schimbărilor instituționale, inclusiv manageriale, orientate spre îmbunătățirea situației în domeniul drepturilor omului; dezvoltarea abilităților participanților la Programul de instruire necesare de a produce aceste schimbări și vor servi ca stimulent pentru punerea în aplicare a cunoștințelor pe care aceștia le-au primit în procesul de instruire.

Activitatea presupune selectarea unui traducător/traducătoare, care vor trebui să traducă 4 materiale elaborate în română și rusă. Volumul total constituie aproximativ 100-150 pagini (1800 caractere fără spațiu – 1 pagină)

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

1. Traducerea conținutul materialelor
2. Prezentarea traducerii pentru verificare, eventual pentru testare.
3. Ajustarea textului tradus conform comentariilor și propunerilor parvenite.
4. Prezentarea traducerii finale.

Perioada prestării serviciilor: mai-august 2018.

Cerințele față de traducător


-Studii superioare in domeniul limbi străine sau alt domeniu relevant;
-Cel puțin 3 ani de experiență progresivă în domeniul traducerilor scrise a documentelor similare;
-Înțelegerea terminologiei legale si informatice (experiență similară cu asemenea traduceri).
-Cunoașterea fluentă a limbii române si limbii ruse (scris).

Conținutul dosarului de participare la concurs

1. CV-ul candidatului - cu indicarea linkurilor la lucrări traduse sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu;
3. Oferta financiară in MDL pentru traducerea unei pagini care conține 1800 caractere fără spațiu (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației RM)

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: IRP/concurs/traducător

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 16 mai 2018, ora 17.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidatul câștigător va fi anunțată până la data de 25 mai 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Relații de contact:
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către IRP cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.


Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi: ToR_traducator-rom-rus-rom-copy.pdf [427,14 Kb] (descarcari: 16)
Irp anunță concurs privind selectarea unui/unei traducător/traducătoare în vederea traducerii materialelor din limba română in limba rusă