Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unor grupe de persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere a materialelor din limba română în limba rusă

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unor grupe de persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere a materialelor din limba română în limba rusă

În ciuda pașilor importanți către îmbunătățirea respectării, protecției drepturilor omului și a accesului la justiție, una dintre problemele cheie este lipsa de progres și coerență în implementarea statului de drept, a justiției, securității și reformelor legate de drepturile omului.
Astfel, obiectivul general al proiectului în domeniul drepturilor omului este de a contribui la o eficienență sporită a serviciilor în domeniul justiției și la îmbunătățirea accesului la justiție pentru femei și bărbați în Moldova, în special din grupurile vulnerabile și marginalizate la nivel local.

Activitatea presupune selectarea unor grupe de persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere din limba română în limba rusă a materialelor care vor fi elaborate de către echipa IRP/experți/traineri, în vederea accesibilității informației pentru participanții evenimentelor/destinatarii informației din cadrul proiectului.


Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

1. Traducerea conținutul materialelor;
2. Prezentarea traducerii pentru verificare, eventual pentru testare;
3. Ajustarea textului tradus conform comentariilor și propunerilor parvenite;
4. Prezentarea traducerii finale.

Perioada prestării serviciilor: aprilie – decembrie 2020 cu posibilitatea prelungirii contractului de prestări servicii anual.

Cerințele față de traducător/traducătoare/companie:

- Studii superioare în domeniul limbi străine sau alt domeniu relevant (în cazul persoanelor juridice/companii se vor analiza CV-urile traducătorilor/oarelor anexate la dosar);
- Cel puțin 3 ani de experiență progresivă în domeniul traducerilor scrise a documentelor similare;
- Înțelegerea terminologiei legale și informatice (experiență similară cu asemenea traduceri);
- Cunoașterea fluentă a limbii române și limbii ruse (scris).

Conținutul dosarului de participare la concurs:

1. CV-ul candidatului - cu indicarea link-urilor la lucrări traduse sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu;
2. Autorizația de traducător;
3. Oferta financiară în MDL (net) pentru traducerea unei pagini care conține 1800 caractere fără spațiu (sumă din care s-au scăzut impozitele și taxele obligatorii conform legislației RM);

Pentru persoanele juridice, oferta va conţine pe lîngă cele stipulate mai sus, şi următoarele acte:
- Certificatul de înregistrare a companiei emis de către ASP (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului, rechizitele bancare, experiența deținută de către companie privind prestarea serviciilor similare), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
- CV-urile traducătorilor/oarelor care urmează a fi implicați în prestarea serviciilor de traducer ro-rus-ro.

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: IRP/concurs/traducere.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 1 aprilie 2020, ora 17:00.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidatul câștigător va fi anunțat până la data de 6 aprilie2020, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului în caz de necesitate.

Relații de contact:
Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel. 079 611 974, email: iulianaczm@gmail.com

Această activitate este organizată de IRP, finanțată de Ambasada Suediei la Chișinău în cadrul Proiectului “Strengthening Efficiency and Access to Justice in Moldova” implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşați:ToR_traducator_ro-rus-ro.pdf [401,26 Kb] (descarcari: 13)
Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unor grupe de persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere a materialelor din limba română în limba rusă