Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare unui grup de persoane fizice și persoane juridice pentru prestarea serviciilor de expertiză și consultanță în cadrul organizației

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare unui grup de persoane fizice și persoane juridice pentru prestarea serviciilor de expertiză și consultanță în cadrul organizației

Institutul de Reforme Penale inițiază identificarea unui grup de experți/experte ce vor presta servicii de expertiză și consultanță în domeniile și activitățile de implementare ale organizației în perioada februarie 2021 – ianuarie 2022.
Experții/expertele selectați/tate vor fi incluși în Roster-ul/lista experților și consultanților IRP.

Domeniile de expertiză solicitate:
- Drepturile și libertățile omului
- Egalitate de gen (egalitate de șanse) și nediscriminare
- Justiție/accesul la justiție
- Justiția pentru copii
- Reforma penitenciară
- Prevenirea și combaterea torturii
- Alternativele la detenție
- Probațiune
- Justiția restaurativă, medierea
- Poliția comunitară
- Psihologie
- Medicină legală, politici în sănătate
- Promovare, mediatizare și advocacy în domeniul DO/justiției
- Dezvoltare organizațională/managementul proiectelor (inclusiv a organizațiilor necomerciale)
- Protecția mediului
- Dezvoltarea politicilor publice

Cerințele față de experți/grup de experți/companii

Pentru experți/te (persoane fizice)
Studii:

- În drept, drepturile și libertățile omului, accesul la justiție, egalitate de gen, justiția pentru copii, reforma penitenciară, alternativele la detenție, probațiunea, justiția restaurativă, poliția comunitară, psihologie, medicină legală, politici publice, protecția mediului sau alte studii relevante în domeniu. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. Cursuri de specializare vor constitui un avantaj.

Experiență:
- Experiență dovedită, de cel puțin 3 ani, în fiecare domeniu, pentru care aplica, din lista de domenii eligibile.
Cunoştinţe și abilități:
- Cunoașterea specificului domeniului în care prestează serviciile de expertiză și consultanță;
- Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și limbii engleze (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii);
- Abilităţi de gândire critică;
- Abilități de analiză, evaluare și raportare;
- Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
- Responsabilitate.

Pentru persoane juridice
Mandatul/misiunea organizației/companiei:
- Persoană juridică întregistrată (sau acreditată) conform cerințelor legale, care activează cel puțin în unul din domeniile anunțate.
- Domeniile de expertiză – drept/justiție, drepturile și libertățile omului, justiția pentru copii, reforma penitenciară, alternativele la detenție, probațiunea, justiția restaurativă, poliția comunitară, psihologie, medicină legală sau alte domenii indicate în capitolul 3 al prezentului document.

Experiență:
- Experiență dovedită (ca și organizație), de cel puțin 5 ani, în fiecare domeniu, pentru care aplică, din lista de domenii eligibile.
- Experiență dovedită (ca și expert/ă a organizației), de cel puțin 3 ani, în fiecare domeniu, pentru care aplică, din lista de domenii eligibile.
N.B.:cerințele pentru selectarea persoanelor fizice se aplică și pentru cerințele experților/expertelor indicate de către persoanele juridice.

Persoanele cointeresate pot depune dosarul în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: IRP_Concurs_servicii de expertiza
Termenul limită pentru depunerea dosarului este 22 februarie 2021, ora 17:00.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
Candidații selectați pentru a fi incluși în Roster-ul IRP vor fi anunțați până la data de 26 februarie 2021, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului în caz de necesitate.

Relații de contact:
Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel. 079 611 974, email: iulianaczm@gmail.com

Informațiile despre conținutul dosarului pot găsite la termenii de referință atașați:ToR_experti.pdf [539,31 Kb] (descarcari: 74)