TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere a documentelor cu caracter juridic: Română-Rusă-Română

Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.

În cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu susţinerea financiară a UNICEF Moldova, IRP anunță concurs de achiziție a serviciilor de traducere a documentelor elaborate în cadrul proiectului.


Termeni de referinţă:
• Traducerea materialelor necesare din cadrul proiectului. Limba de traducere: Română-Rusă-Română.

Condiţii de participare la concurs:
• Experiență de minim 3 ani în traducerea documentelor cu caracter juridic Română-Rusă-Română.

Ofertele participanţilor vor conţine:
• Curriculum Vitae ;
• Autorizaţia de traducător ;
• Oferta financiară (costul pentru traducerea unei pagini, menţionând costul per număr de caractere).
Pentru persoanele juridice, oferta va conţine pe lîngă cele stipulate mai sus, şi următoarele acte:
• Certificatul de înregistrare a companiei emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
• Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
• Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului,rechizitele bancare, experiența deținută de către companie privind prestarea serviciilor similare), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului.

Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul de participare până la 20 aprilie 2017, ora 12.00, la adresa de email: tender@irp.md .

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la nr. 068493925.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere a documentelor cu caracter juridic: Română-Rusă-Română