Contractarea unui/ei Consultant/e privind elaborarea Strategiei de promovare a Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT).

Institutul de Reforme Penale (IRP) împreună cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), cu sprijinul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT) vor contribui la creșterea vizibilității activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) în cadrul proiectului ”Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) – instituție colegială cheie în sistemul de prevenire a torturii și altor rele tratamente în Moldova”. Proiect ce urmează a fi implementat în perioada ianuarie 2018 – iunie 2018.

În octombrie 2016 în calitate de Mecanism Național pentru Prevenirea Torturii (MNPT) fost instituit Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) în corespundere cu prevederile Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman). Consiliul este compus din 7 membri: Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și 5 membrii ai societății civile.

În scopul asigurării protecției persoanelor împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, membrii Consiliului îşi desfăşoară activitatea, în special, prin îndeplinirea atribuțiilor:
- Efectuarea vizitelor preventive şi de monitorizare în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate. Scopul vizitelor este de a identifica probleme sistemice ce împiedică asigurarea protecției persoanelor privat de libertate.
- Înaintarea propunerilor/recomandărilor sistemice (administrative, instituționale sau chiar și propuneri legislative) instituțiilor de stat/factorilor de decizii de redresare a situației privind tortura şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
- Inițierea și menținerea unui dialog continuu cu instituțiile naționale și internaționale specializate pe protecția și promovarea respectării/apărării drepturilor omului.

În vederea unei mai bune vizibilități a Consiliului, în cadrul proiectului urmează a fi dezvoltată o Strategie de promovare a Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT).

În acest sens, va fi contractat un/o Consultant/ă ce va fi implicat/ă la elaborarea Strategiei de promovare a Consiliului. În procesul de elaborare a strategiei vor fi consultați membrii Consiliului. Documentul final urmează a fi prezentat Consiliului spre aprobare.

Responsabilități:

- Elaborarea Strategiei de promovare a Consiliului, având în vedere specificul activității Consiliului, și luând în considerare recomandările naționale și internaționale în domeniul prevenirii torturii;
- Strategia de promovare urmează să reflecte în special, dar nu se va limita la: dialogul Consiliului cu autoritățile, informarea persoanelor deținute, informarea societății în ansamblu, promovarea activităților Consiliului în raport cu alte instituții naționale și internaționale relevante;
- Consultarea membrilor Consiliului, reprezentanții instituțiilor relevante domeniului în procesul de elaborare a Strategiei;
- Încadrarea Strategiei propuse într-un volum de 5-10 pagini;
- Prezentarea produsului final membrilor Consiliului.

Durata prestării serviciilor (numărul zilelor lucrătoare pentru care urmează a fi contractată persoana) - 8 zile.

Între Institutul de Reforme Penale (IRP) și persoana selectată va fi încheiat un contract de prestări servicii.

Perioada de prestare a serviciilor și prezentării produsului: 15 martie 2018 – 17 aprilie 2018.

Cerințe față de aplicanți:

- Studii în domeniul jurnalismului, comunicării sau alte domenii relevante obiectului sarcinei sus-menționate;
- Cel puțin 3 ani de experiență în domeniului comunicării, promovării respectării Drepturilor Omului. Experiența în domeniul promovării activităților privind respectarea drepturilor persoanelor private de libertate va constitui un avantaj. Experiența în elaborarea altor strategii de comunicare/promovarea va constitui un avantaj;
- Cunoașterea domeniului prevenirii torturii va constitui un avantaj;
- Cunoașterea Limbii române.

Dosarul de aplicare va conţine:
- CV-ul candidatului/tei. Cu indicarea produselor relevante elaborate anterior;
- Metodologia propusă pentru elaborarea Strategiei. Metodologia nu trebuie să depășească 2/3 din pagină;
- Oferta financiară în dolari SUA pentru fiecare zi de lucru (total 8 zile de lucru)

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de participare până la data de 12 martie 2018, orele 13.00 la adresa de email: info@irp.md, cu subiectul mesajului “Consultant Strategie de promovare”.


Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității şi al egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate mai sus şi sunt selectate pentru interviu.

Pentru detalii suplimentare – cpanico@irp.md. Ceslav Panico.

Contractarea unui/ei Consultant/e privind elaborarea Strategiei de promovare a Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT).