Ceslav PANICO

Ceslav PANICO
Vice-director IRP

• Licenţiat în Drept (Universitatea "A.I. Cuza" - Iasi, 2007)
• Master în drept (USM, 2010).

Responsabil de domeniile:
- Antitortura;
- Asistenta Juridica Primara;
- Institutii Penitenciare si Probatiune.

Membru al Consiliului Civil privind monitorizarea Centrului Naţional Anticorupţie
Membru al Consiliului pentru prevenirea torturii

E-mail: cpanico@irp.md