În Moldova va fi consolidat sistemul de administrare a fluxului de migraţie

Ieri, 7 iulie 2011, a avut loc lansarea oficială a componentei pentru Republica Moldova a proiectului “Suport pentru punerea în aplicare a Acordurilor de readmisie semnate de Comisia Europeană cu Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina: facilitarea reîntoarcerii voluntare asistate şi a reintegrării” (SIREADA). Proiectul va fi implementat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova şi Institutul de Reforme Penale.

Acest proiect are drept scop imbunatatirea sistemului de administrare al fluxului de migraţie prin consolidarea capacităţii subiecţilor de drept competenţi în monitorizarea şi asigurarea protecţiei migranţilor aflaţi în R. Moldova.

Obiectivele specifice ale proiectului sînt:

1) Facilitarea reintegrării sociale şi profesionale a cetăţenilor readmişi ale ţărilor semnatare;
2) Îmbunătăţirea capacităţii de primire şi asistare a cetăţenilor ţărilor terţe, reţinuţi sau readmişi pentru intrarea ilegală, cu scopul repatrierii acestora în ţara de origine;
3) Contribuirea la o tranziţie lină spre un sistem durabil de reîntoarcere voluntară asistată.

Pe parcursul a 18 luni, Institutul de Reforme Penale va acorda asistenţă juridică calificată şi asistenţă psiho-sociale şi umanitară pentru migranţii care nu dispun de statut legal. De asemenea, va fi oferită consultaţie juridică migranţilor ilegali prin intermediul linii fierbinţi: 925171.

Proiectul SIREADA este o continuitate a două proiecte regionale în domeniul asistenţei migranţilor fără statut legal, aflaţi pe teritoriul RM: “Consolidarea managmentului migraţiei în republicile Belarus şi Moldova MIGRABEL-MIGRAMOL 2006-2009” şi “Asistenţa tehnică şi de sporire a capacităţii guvernelor republicilor Ukraina şi Moldova, pentru implementarea Acordurilor de readmisie cu Uniunea Europeană GUMIRA 2009-2011”. Proiectele au fost finanţate de UE şi implementate de Misiunea OIM în Moldova, în parteneriat cu Guvernul R.M, Institutul de Reforme Penale, precum şi Centrul de Drept al Avocaţilor.