Programul de combatere a tuberculozei in penitenciarele Republicii Moldova

Ca rezultat al semnarii acordului dintre Institutul de Reforme Penale (IRP) si Royal Dutch Tuberculosis Foundation (KNCV), a demarat programul de asistenta a combaterii tuberculozei in penitenciare.

Programul este desfasurat in colaborare cu institutii de stat: Departamentul Institutiilor Penitenciare (DIP) al Ministerul Justitiei, Institutul National de Ftizio – Pulmonologie (INFP) si organizatii neguvernamentale: Caritas Luxemburg, Asociatia Internationala de Sustinere a Sanatatii (AIHA).

In vederea implementarii programului au fost intreprinse activitati de monitorizare, instruire si asistenta umanitara. De asemenea au fost desfasurate si activitati de evaluare in rezultatul carora s-a creat Comitetul de monitorizare a infectarii cu tuberculoza in penitenciare, care are drept scop vizitarea regulata a penitenciarelor unde se aplica deja DOTS (Directly Observed Treatment Strategy – Strategia de Observare Directa a Tratamentului) Shourt course. Au fost elaborate propuneri de imbunatatire a functionarii Directiei medicale a Departamentului Institutiilor Penitenciare.

Cu scopul de a monitoriza situatia privind implementarea strategiei DOTS, s-au realizat o serie de vizite in toate Izolatoarele de arest preventiv din Republica Moldova, precum si la Spitalul Republican Pruncul. In timpul vizitelor s-a acordat asistenta informationala, metodologica si practica sectiilor medicale ale penitenciarelor.

In octombrie 2003 s-au realizat activitati de evaluare a principalelor probleme si necesitati ale serviciului medical precum si s-a monitorizat completarea documentatiei medicale conform cerintelor strategiei DOTS.

In colaborare cu CARRITAS Luxemburg sectiile medicale ale penitenciarelor au fost asigurate cu medicamente, reactive, consumabile, cântare medicale, formulare statistice si alte bunuri necesare in activitatea de prevenire si tratament a tuberculozei.

O componenta importanta a programului este organizarea seminarelor de instruire a colaboratorilor serviciilor medicale din cadrul institutiilor penitenciare implicate in program. Astfel, in septembrie 2003 si-a desfasurat activitatea seminarul de instruire „Strategia de diminuare si combatere a tuberculozei DOTS”. Scopul seminarului a fost specializarea si perfectionarea tinerilor medici.

In contextul activitatilor desfasurate s-a acordat asistenta si s-au desfasurat seminare de instruire inclusiv si colaboratorilor din institutiile penitenciare situate in stânga Nistrului. In decembrie 2003, in colaborare cu INFP a fost desfasurat un seminar de instruire privind implementarea strategiei DOTS in Tiraspol.

n anul 2004 Institutul de Reforme Penale are drept obiectiv continuarea asistentei penitenciarelor in combaterea morbiditatii prin tuberculoza a detinutilor, largind activitatea prin reintegrarea sociala a detinutilor bolnavi de tuberculoza si prelungind programul de tratament.