Lege cu privire la migratiune

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Notiuni principale
In sensul prezentei legi, se definesc urmatoarele notiuni principale:
- migratiune – permutare teritoriala a persoanelor, insotita de schimbarea locului de trai;
- cetatean strain – persoana care nu are cetatenia Republicii Moldova, dar are dovada apartenentei sale la un alt stat;
- apatrid – persoana care nu are cetatenia Republicii Moldova si nici dovada apartenentei sale la un alt stat;
- imigrant – cetatean strain sau apatrid care a obtinut dreptul de a se stabili cu traiul permanent sau temporar in Republica Moldova si care pierde acest statut o data cu parasirea teritoriului tarii sau cu dobindirea cetateniei Republicii Moldova in conformitate cu legislatia in vigoare;
- emigrant – cetatean al Republicii Moldova care pleaca peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul altui stat;
- migratiune de munca – plecare benevola a cetatenilor Republicii Moldova peste hotare, precum si intrare benevola a cetatenilor straini sau a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a desfasura activitate de munca;
-lucrator imigrant – cetatean strain sau apatrid care, in conformitate cu prezenta lege, are dreptul de a desfasura activitate de munca pe teritoriul Republicii Moldova;
- lucrator emigrant – cetatean al Republicii Moldova care locuieste permanent in tara si care se deplaseaza din proprie dorinta in alta tara cu scopul de a desfasura activitate de munca in conditii legale;
- lucrator detasat – angajat trimis de un patron strain cu sediul pe teritoriul unui alt stat sa desfasoare activitate de munca in Republica Moldova ori angajat trimis de un patron din Republica Moldova sa desfasoare activitate de munca pe teritoriul altui stat, cu mentinerea calitatii de angajat al patronului din tara de origine, salariul fiindu-i achitat de patronul care l-a detasat;
- migratiune frontaliera – deplasare a persoanei in/din teritoriul Republicii Moldova din/in teritoriul altui stat in zonele de frontiera in scopul desfasurarii activitatii de munca in baza de contract, cu conditia locuirii permanente pe teritoriul tarii al carei cetatean este si reintoarcerii zilnice sau cel putin o data in saptamina la domiciliul sau stabil;
- migratiune ilegala – intrarea in Republica Moldova, sederea in si iesirea din teritoriul ei, cu incalcarea legislatiei in vigoare a Republicii Moldova;
- repatriat – cetatean al Republicii Moldova si/sau persoana care s-a nascut in Republica Moldova si urmasii acestora, precum si persoana care anterior a locuit permanent in Republica Moldova cel putin 10 ani si are dreptul la domiciliu stabil pe teritoriul Republicii Moldova in conditiile legii;
- adeverinta de imigrant – act oficial, eliberat in conditiile legii, care confirma statutul de imigrant al cetateanului strain sau al apatridului pe teritoriul Republicii Moldova;
- permis de munca – act oficial, eliberat in conditiile legii, care confirma dreptul cetateanului strain sau al apatridului de a desfasura activitate de munca pe teritoriul Republicii Moldova;
- confirmare de repatriere – act oficial, eliberat in conditiile legii, care confirma statutul de repatriat in teritoriul Republicii Moldova;
-permis de sedere – act oficial, eliberat in conditiile legii, care confirma sederea legala a cetateanului strain sau a apatridului pe teritoriul Republicii Moldova;
- cota de imigrare – numarul limita al cetatenilor straini si apatrizilor, carora li se permite imigrarea in teritoriul Republicii Moldova, calculat anual in dependenta de numarul total al populatiei tarii;
sistem informational automatizat al migratiunii populatiei – sistem de evidenta, control si studiere a dezvoltarii proceselor migrationale.

Lege cu privire la migratiune.pdf