Codul de executare - extras

Articolul 170.Institutiile si organele care asigura executarea pedepsei
(1) Executarea pedepsei amenzii, pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate, pedepsei retragerii gradului militar, a titlului special, a gradului de calificare (clasificare) si a distinctiilor de stat, pedepsei muncii neremunerate in folosul comunitatii, executarea hotaririlor privind condamnarea cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, privind liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen, privind inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda, privind liberarea de pedeapsa a minorilor, privind aminarea executarii pedepsei aplicate femeilor gravide si femeilor care au copii in virsta de pina la 8 ani, precum si executarea pedepselor aplicate persoanelor juridice se asigura de catre oficiile de executare, cu exceptia stabilita in art.306 din prezentul cod.
(2) Executarea pedepsei amenzii aplicate condamnatilor care executa pedeapsa arestului, inchisorii sau detentiunii pe viata se asigura de catre penitenciare.
(3) Executarea pedepsei arestului, inchisorii si detentiunii pe viata se asigura de catre penitenciare. Executarea pedepsei arestului de catre militarii in termen se asigura de catre comandamentul unitatii militare.
(4) Executarea pedepsei trimiterii intr-o unitate militara disciplinara se asigura de catre unitatea disciplinara a Fortelor Armate.
Articolul 171.Institutiile si organele care asigura executarea masurilor de siguranta
(1) Executarea masurilor de constringere cu caracter medical se asigura de catre institutiile curative specializate.
(2) Executarea hotaririlor judecatoresti privind aplicarea masurilor de constringere cu caracter medical alcoolicilor si narcomanilor condamnati care executa pedeapsa arestului, inchisorii sau detentiunii pe viata se asigura de catre penitenciare. Daca, dupa eliberarea din locurile de detinere, este necesara continuarea tratamentului medical fortat, executarea hotaririi se asigura de catre institutiile medicale specializate.
(3) Executarea hotaririlor judecatoresti privind aplicarea masurilor de constringere cu caracter educativ se asigura de catre oficiul de executare in a carui raza teritoriala se afla domiciliul minorului, de catre institutia speciala de invatamint si de reeducare sau institutia curativa si de reeducare.
(4) Executarea hotaririlor privind expulzarea cetatenilor straini si apatrizilor se asigura de catre organele afacerilor interne.
(5) Executarea hotaririlor privind confiscarea speciala se asigura de catre oficiile de executare.
Articolul 279.Supravegherea persoanei in perioada pentru care a fost aminata executarea pedepsei
(1) Instanta care a judecat cauza in fond trimite hotarirea privind aminarea executarii pedepsei oficiului de executare in a carui raza teritoriala se afla domiciliul condamnatei. (2) Condamnata cu privire la care a fost aminata executarea pedepsei semneaza in instanta de judecata obligatia de a se prezenta, in termen de 5 zile dupa raminerea definitiva a hotaririi, la oficiul de executare.
(3) Oficiul de executare, in termen de 5 zile, comunica instantei de judecata si administratiei penitenciarului sau, dupa caz, altui organ competent despre luarea la evidenta a condamnatei.
(4) Oficiul de executare intreprinde actiuni de supraveghere si probatiunea condamnatei pe toata perioada pentru care a fost aminata executarea pedepsei si, in cazul survenirii conditiilor prevazute in art.96 alin.(2) si (3) din Codul penal, inainteaza instantei de judecata demersul respectiv. Demersul se depune la instanta de judecata din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea oficiul de executare. Hotarirea definitiva a instantei de judecata, in termen de 5 zile, se trimite instantei care a judecat cauza in fond pentru a fi anexata la dosar.
(5) Condamnata poate parasi, pe un termen mai mare de 5 zile, sau schimba domiciliul incunostintind in prealabil organul care exercita controlul asupra comportamentului ei.
Articolul 281.Supravegherea persoanei in perioada pentru care a fost suspendata executarea pedepsei
(1) Instanta care a judecat cauza in fond trimite hotarirea privind suspendarea executarii pedepsei oficiului de executare in a carui raza teritoriala se afla domiciliul condamnatului.
(2) Condamnatul cu privire la care a fost suspendata executarea pedepsei semneaza in instanta de judecata obligatia de a se prezenta, in termen de 5 zile dupa raminerea definitiva a hotaririi, la oficiul de executare.
(3) Oficiul de executare, in termen de 5 zile, comunica instantei de judecata despre luarea la evidenta a condamnatului.
(4) Oficiul de executare intreprinde actiuni de supraveghere si probatiunea condamnatului, inclusiv de respectare a restrictiilor stabilite de instanta, pe perioada pentru care a fost suspendata executarea pedepsei si, in cazul survenirii conditiilor prevazute in art.90 alin.(7), (8) si (9) din Codul penal, inainteaza instantei de judecata demersul respectiv. Demersul se depune la instanta de judecata din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea oficiul de executare. Hotarirea definitiva a instantei de judecata, in termen de 5 zile, se trimite instantei care a judecat cauza in fond pentru a fi anexata la dosar.
(5) Condamnatul poate parasi, pe un termen mai mare de 5 zile, sau schimba domiciliul incunostintind in prealabil organul care exercita controlul asupra comportamentului lui.
(6) La expirarea termenului de proba stabilit, oficiul de executare, in termen de 5 zile, comunica instantei care a judecat cauza in fond despre incetarea actiunilor de supraveghere.
Articolul 285.Liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen sau inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda
Instanta de judecata poate decide liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen sau inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda, aplicind, dupa caz, compensarea privilegiata a zilelor de munca, in temeiul si in conditiile art.91 si 92 din Codul penal.
Articolul 288.Supravegherea persoanei liberate conditionat de pedeapsa inainte de termen
(1) Instanta care a judecat demersul in fond trimite hotarirea privind liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen oficiului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul condamnatul sau este dislocat comandamentul militar, dupa caz, precum si instantei care a judecat cauza in fond.
(2) Persoana liberata conditionat de pedeapsa inainte de termen semneaza in instanta de judecata obligatia de a se prezenta la oficiul de executare in termen de 5 zile de la data raminerii definitive a hotaririi.
(3) Oficiul de executare sau, dupa caz, comandamentul militar, in termen de 5 zile, comunica administratiei locului de detinere sau, dupa caz, unui alt organ competent despre luarea la evidenta a persoanei liberate conditionat inainte de termen.
(4) Oficiul de executare sau, dupa caz, comandamentul militar intreprinde actiuni de supraveghere a condamnatului pe durata termenului conditionat si, in cazul survenirii conditiilor prevazute in art.91 alin.(8) din Codul penal, inainteaza instantei de judecata un demers pentru revocarea liberarii conditionate. Demersul se depune la instanta de judecata in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea oficiul de executare.
(5) Hotarirea instantei de judecata privind revocarea liberarii conditionate inainte de termen se trimite spre executare conform art.170 din prezentul cod.
(6) Hotarirea definitiva a instantei de judecata privind revocarea liberarii conditionate, in termen de 5 zile, se trimite instantei care a judecat cauza in fond pentru a fi anexata la dosar.
(7) La expirarea termenului conditionat stabilit, oficiul de executare sau, dupa caz, comandamentul militar, in termen de 5 zile, comunica instantei care a judecat cauza in fond despre incetarea actiunilor de supraveghere.
Articolul 290.Liberarea de pedeapsa a minorilor
(1) Hotarirea instantei privind liberarea de pedeapsa a minorilor, in temeiul art.93 din Codul penal, se trimite pentru executare oficiului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul minorul, care asigura insotirea si plasarea minorului in institutia speciala de invatamint si de reeducare sau in institutia curativa si de reeducare.
(2) Demersul privind prelungirea termenului de aflare a persoanei in institutia speciala de invatamint si de reeducare sau in institutia curativa de reeducare si dupa implinirea virstei de 18 ani se inainteaza de catre administratie instantei de judecata in a carei raza teritoriala se afla institutia respectiva.
Articolul 170.Institutiile si organele care asigura executarea pedepsei
(1) Executarea pedepsei amenzii, pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate, pedepsei retragerii gradului militar, a titlului special, a gradului de calificare (clasificare) si a distinctiilor de stat, pedepsei muncii neremunerate in folosul comunitatii, executarea hotaririlor privind condamnarea cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, privind liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen, privind inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda, privind liberarea de pedeapsa a minorilor, privind aminarea executarii pedepsei aplicate femeilor gravide si femeilor care au copii in virsta de pina la 8 ani, precum si executarea pedepselor aplicate persoanelor juridice se asigura de catre oficiile de executare, cu exceptia stabilita in art.306 din prezentul cod.
(2) Executarea pedepsei amenzii aplicate condamnatilor care executa pedeapsa arestului, inchisorii sau detentiunii pe viata se asigura de catre penitenciare.
(3) Executarea pedepsei arestului, inchisorii si detentiunii pe viata se asigura de catre penitenciare. Executarea pedepsei arestului de catre militarii in termen se asigura de catre comandamentul unitatii militare.
(4) Executarea pedepsei trimiterii intr-o unitate militara disciplinara se asigura de catre unitatea disciplinara a Fortelor Armate.
Articolul 171.Institutiile si organele care asigura executarea masurilor de siguranta
(1) Executarea masurilor de constringere cu caracter medical se asigura de catre institutiile curative specializate.
(2) Executarea hotaririlor judecatoresti privind aplicarea masurilor de constringere cu caracter medical alcoolicilor si narcomanilor condamnati care executa pedeapsa arestului, inchisorii sau detentiunii pe viata se asigura de catre penitenciare. Daca, dupa eliberarea din locurile de detinere, este necesara continuarea tratamentului medical fortat, executarea hotaririi se asigura de catre institutiile medicale specializate.
(3) Executarea hotaririlor judecatoresti privind aplicarea masurilor de constringere cu caracter educativ se asigura de catre oficiul de executare in a carui raza teritoriala se afla domiciliul minorului, de catre institutia speciala de invatamint si de reeducare sau institutia curativa si de reeducare.
(4) Executarea hotaririlor privind expulzarea cetatenilor straini si apatrizilor se asigura de catre organele afacerilor interne.
(5) Executarea hotaririlor privind confiscarea speciala se asigura de catre oficiile de executare.
Articolul 279.Supravegherea persoanei in perioada pentru care a fost aminata executarea pedepsei
(1) Instanta care a judecat cauza in fond trimite hotarirea privind aminarea executarii pedepsei oficiului de executare in a carui raza teritoriala se afla domiciliul condamnatei. (2) Condamnata cu privire la care a fost aminata executarea pedepsei semneaza in instanta de judecata obligatia de a se prezenta, in termen de 5 zile dupa raminerea definitiva a hotaririi, la oficiul de executare.
(3) Oficiul de executare, in termen de 5 zile, comunica instantei de judecata si administratiei penitenciarului sau, dupa caz, altui organ competent despre luarea la evidenta a condamnatei.
(4) Oficiul de executare intreprinde actiuni de supraveghere si probatiunea condamnatei pe toata perioada pentru care a fost aminata executarea pedepsei si, in cazul survenirii conditiilor prevazute in art.96 alin.(2) si (3) din Codul penal, inainteaza instantei de judecata demersul respectiv. Demersul se depune la instanta de judecata din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea oficiul de executare. Hotarirea definitiva a instantei de judecata, in termen de 5 zile, se trimite instantei care a judecat cauza in fond pentru a fi anexata la dosar.
(5) Condamnata poate parasi, pe un termen mai mare de 5 zile, sau schimba domiciliul incunostintind in prealabil organul care exercita controlul asupra comportamentului ei.
Articolul 281.Supravegherea persoanei in perioada pentru care a fost suspendata executarea pedepsei
(1) Instanta care a judecat cauza in fond trimite hotarirea privind suspendarea executarii pedepsei oficiului de executare in a carui raza teritoriala se afla domiciliul condamnatului.
(2) Condamnatul cu privire la care a fost suspendata executarea pedepsei semneaza in instanta de judecata obligatia de a se prezenta, in termen de 5 zile dupa raminerea definitiva a hotaririi, la oficiul de executare.
(3) Oficiul de executare, in termen de 5 zile, comunica instantei de judecata despre luarea la evidenta a condamnatului.
(4) Oficiul de executare intreprinde actiuni de supraveghere si probatiunea condamnatului, inclusiv de respectare a restrictiilor stabilite de instanta, pe perioada pentru care a fost suspendata executarea pedepsei si, in cazul survenirii conditiilor prevazute in art.90 alin.(7), (8) si (9) din Codul penal, inainteaza instantei de judecata demersul respectiv. Demersul se depune la instanta de judecata din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea oficiul de executare. Hotarirea definitiva a instantei de judecata, in termen de 5 zile, se trimite instantei care a judecat cauza in fond pentru a fi anexata la dosar.
(5) Condamnatul poate parasi, pe un termen mai mare de 5 zile, sau schimba domiciliul incunostintind in prealabil organul care exercita controlul asupra comportamentului lui.
(6) La expirarea termenului de proba stabilit, oficiul de executare, in termen de 5 zile, comunica instantei care a judecat cauza in fond despre incetarea actiunilor de supraveghere.
Articolul 285.Liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen sau inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda
Instanta de judecata poate decide liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen sau inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda, aplicind, dupa caz, compensarea privilegiata a zilelor de munca, in temeiul si in conditiile art.91 si 92 din Codul penal.
Articolul 288.Supravegherea persoanei liberate conditionat de pedeapsa inainte de termen
(1) Instanta care a judecat demersul in fond trimite hotarirea privind liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen oficiului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul condamnatul sau este dislocat comandamentul militar, dupa caz, precum si instantei care a judecat cauza in fond.
(2) Persoana liberata conditionat de pedeapsa inainte de termen semneaza in instanta de judecata obligatia de a se prezenta la oficiul de executare in termen de 5 zile de la data raminerii definitive a hotaririi.
(3) Oficiul de executare sau, dupa caz, comandamentul militar, in termen de 5 zile, comunica administratiei locului de detinere sau, dupa caz, unui alt organ competent despre luarea la evidenta a persoanei liberate conditionat inainte de termen.
(4) Oficiul de executare sau, dupa caz, comandamentul militar intreprinde actiuni de supraveghere a condamnatului pe durata termenului conditionat si, in cazul survenirii conditiilor prevazute in art.91 alin.(8) din Codul penal, inainteaza instantei de judecata un demers pentru revocarea liberarii conditionate. Demersul se depune la instanta de judecata in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea oficiul de executare.
(5) Hotarirea instantei de judecata privind revocarea liberarii conditionate inainte de termen se trimite spre executare conform art.170 din prezentul cod.
(6) Hotarirea definitiva a instantei de judecata privind revocarea liberarii conditionate, in termen de 5 zile, se trimite instantei care a judecat cauza in fond pentru a fi anexata la dosar.
(7) La expirarea termenului conditionat stabilit, oficiul de executare sau, dupa caz, comandamentul militar, in termen de 5 zile, comunica instantei care a judecat cauza in fond despre incetarea actiunilor de supraveghere.
Articolul 290.Liberarea de pedeapsa a minorilor
(1) Hotarirea instantei privind liberarea de pedeapsa a minorilor, in temeiul art.93 din Codul penal, se trimite pentru executare oficiului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul minorul, care asigura insotirea si plasarea minorului in institutia speciala de invatamint si de reeducare sau in institutia curativa si de reeducare.
(2) Demersul privind prelungirea termenului de aflare a persoanei in institutia speciala de invatamint si de reeducare sau in institutia curativa de reeducare si dupa implinirea virstei de 18 ani se inainteaza de catre administratie instantei de judecata in a carei raza teritoriala se afla institutia respectiva.