Asistenţa reformei penitenciare din republica Moldova
Donator: Netherlands Helsinki Committee (NHC)
Partener: Ministerul Justiţiei; Departamentul Instituţii Penitenciare
Perioada: Ianuarie 2002 - Decembrie 2004