Forumul regional Justitia Juvenila in Europa de Est si sud-Est, Chisinau, 14-16 septembrie 2005

„Doamna, ajutati-ma sa mai vad inca o data soarele!” – au fost cuvintele unui copil de 8 ani, condamnat pentru genocid intr-o tara X, adresate lui Renate Winter, judecator international pentru Natiunile Unite, expert in domeniul justitiei juvenile.

Reprezentanti din Romania, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Polonia, Estonia, Macedonia, Albania, Kazahstan, Republica Moldova cu participarea lui Renate Winter, judecator international pentru Natiunile Unite, expert in domeniul justitiei juvenile, au pus in discutie la Chisinau in perioada 14-16 septembrie 2005 in cadrul Forumului Regional „Justitia Juvenila in Estul si Sud-Estul Europei” problemele actuale cu care se confrunta sistemele nationale de justitie juvenila din spatiul est-european.

Crearea unui sistem separat si modern de justitie juvenila, constituirea unei reteli regionale in domeniul justitiei juvenile, schimbul de experienta si bune practici, stabilirea relatiilor de parteneriat intre actorii implicati in domeniul dat, au fost doar unele dintre finalitatile acestei intruniri.

Structural lucrarile Forumului Regional au fost divizate in doua parti. In cadrul primei parti au fost trecute in revista starea actuala, obstacolele si tendintele justitiei juvenile din fiecare stat reprezentat, fiind mentionate in mod special cadrul legal in ceea ce priveste minorul in conflict cu legea, sistemul de autoritati publice care activeaza in domeniul justitiei juvenile, masurile alternative la detentie pentru copii (probatiune, mediere, munca neremunerata in folosul comunitatii) etc.

Aceste relatari au fost intregite de prezentarile expertului international referitoare la prevederile Conventiei ONU pentru drepturile copilului, precum si privind mecanismul de implementare si aplicare a alternativelor la detentie in ceea ce priveste minorii.

Cea de-a doua parte a constat intr-un atelier de lucru, unde participantii s-au divizat in doua grupuri in functie de tematica atelierului: prevenirea delincventei juvenile si sistemul de justitie juvenila. Scopul primului atelier de lucru a fost identificarea unui mecanism eficient de preventie si stabilirea actorilor implicati in realizarea cu succes al acestuia, fiind mentionat in special rolul si importanta asistentului social.

Cel de-al doilea atelier de lucru s-a axat pe problemele instituirii unui sistem separat de justitie juvenila: cadru legal adecvat, cadru institutional corespunzator, personal specializat, aplicarea masurilor alternative la privatiunea de libertate.

Luind in consideratie experienta internationala in domeniul dat ca rezultat al lucrarilor Forumului Regional au fost formulate o serie de concluzii, solutii si recomandari, structurate pe anumite segmente ale sistemului de justitie juvenila, dupa cum urmeaza:

cadrul legal:
racordarea permanenta a normelor juridice care se refera la minorul in conflict cu legea la standardele internationale in domeniu;
adoptarea unei legi separate care ar reglementa intregul sistem de justitie juvenila, reflectind standardele internationale in acest domeniu si experienta relevanta a altor tari;
statuarea prin lege a faptului ca detentia minorului chiar si pe termen scurt (fie aplicarea inchisorii ca pedeapsa penala, fie aplicarea masurii preventive sub forma de arest preventiv) este o masura exceptionala;
instituirea functiei de ombudsman pentru drepturile copilului, care va avea in competenta supravegherea respectarii drepturilor minorilor.
personal calificat si specializat:
organizarea activitatilor continue de instruire ale actorilor implicati in procesul penal cu participarea minorului (judecator, procuror, avocat, consilier de probatiune, ofiter de urmarire penala etc.) prin intermediul desfasurarii unor seminare mixte cu accent pe standadrdele si procedurile de infaptuire a justitiei in privinta minorilor, abilitatile si cunostintele specifice necesare pentru a lucra cu minorii;
desfasurarea activitatilor de formare de formatori, care vor dezvolta ulterior abilitatile si cunostintele acumulate;
este implicat in aceste activitati doar personalul interesat in a cunoaste si aplica standarde distincte, identificat in baza unor anchete, teste sau alte modalitati de evaluare;
specializarea serviciului de executare pe cauzele cu participarea minorului;
instituirea serviciului de probatiune ca autoritate separata;
investirea in dezvoltarea profesionala a asistentilor sociali.
aplicarea masurilor alternative la detentie:
aplicarea cit mai frecventa a alternativelor la detentie reprezinta un remediu eficient pentru evitarea influentei mediului penitenciar asupra minorului in conflict cu legea si mentinerea acestuia in cadrul societatii si nu izolat de aceasta;
in acelasi timp, eficienta aplicarii pedepselor in comunitate scade in cazul in care nu exista o autoritate specializata competenta pentru supravegherea, controlul executarii acesteia (de exemplu, serviciul de probatiune) si interventia pentru eliminarea cauzelor comportamentului infractional;
dezvoltarea sistemului de masuri alternative la detentia preventiva a minorilor (serviciul de probatiune, cuantum rezonabil al cautiunii, medierea etc.)
munca neremunerata in folosul comunitatii
marirea numarului de infractiuni pentru care se poate aplica pedeapsa cu munca neremunerata in folosul comunitatii (de notat ca la momentul actual Codul Penal al Republicii Moldova prevede munca neremunerata in folosul comunitatii ca pedeapsa in 38 de articole, pe cind cifra reala a lor se poate ridica pina la 182);
la stabilirea pedepsei cu munca neremunerata in folosul comunitatii este necesar a lua in consideratie opinia minorului si a reprezentantului sau legal, care trebuie sa fie mentionata in procesul-verbal al sedintei de judecata. Lipsa acestuia poate constitui un temei de contestare a hotaririi instantei de judecata;
munca comunitara poate servi in calitate de sanctiune alternativa amenzii in cazul in care contravenientul nu poate achita suma amenzii;
medierea:
largirea sferelor de aplicare a medierii in segmentele unde exista minori in starea de risc de a comite infractiuni contribuie la prevenirea delincventei juvenile;
recurgerea la mediere ca modalitate de impacare a partilor si incetare a procesului penal trebuie sa fie aplicata mai pe larg de catre actorii implicati in cadrul procesului penal, in special procurori si ofiteri de urmarire penala. Pentru aceasta este necesar a stabili prin lege ca un caz solutionat prin impacarea partilor este echivalent cu unul transmis in instanta de judecata spre judecare.
prevenire:
prevenirea si combaterea fenomenului delincventei juvenile trebuie sa fie o prioritate de baza pentru intreaga societate. In acest scop este necesara elaborarea unei strategii si a unui plan de actiuni la nivel national;
este necesar de a stabili o retea sociala apta de a interveni in solutionarea problemelor minorului predispus spre un comportament delincvent sau care deja este in conflict cu legea, in care s-ar incadra familia, institutia de invatamint, biserica, autoritatile publice locale, ONG, politia, spitalul, Departamentul de Executare, servciciul de probatiune etc;
pentru a micsora numarul copiilor in conflict cu legea, pentru a preveni un comportament delincvential, s-a ajuns la ideea ca abordarea reabilitarii minorilor ar trebui sa fie multidisciplinara, sa foloseasca abilitatile unei game largi de profesionisti;
un rol deosebit in prevenirea savirsirii de infractiuni de catre minori il are comunitatea locala prin desfasurarea diferitor servicii comunitare (cluburi sportive, centre de creatii, centre de plasament etc.), implicarea mass-media, sustinerea ONG-lor locale, preluarea de catre autoritatile publice a experientei pozitive demonstrata prin cercetarile si rezultatele realizate de ONG-uri;
initierea si promovarea unor programe post-privative de libertate, de educare, resocializare a minorilor, care ar contribui la cultivarea adevaratelor valori sociale, ar facilita reintegrarea lor in societate si ar preveni savirsirea de noi incalcari de lege.
La fel, pentru eficientizarea schimbului de informatie si bune practici, precum si pentru instituirea retelei regionale in domeniul justitiei juvenile, s-a propus constituirea unui Forum Regional European permanent in domeniul justitiei juvenile, care va fi inregistrat in Republica Moldova.

Pentru determinarea solutiilor care ar permite eliminarea problemelor aparute la stabilirea unui sistem eficient de justitie juvenila s-a propus instituirea unei liste de discutii on-line, care va fi coordonata de catre un administrator. Pentru discutarea problemelor si a solutiilor identificate vor fi organizate intruniri periodice cu un subiect bine determinat. De asemenea, se vor desfasura conferinte in regiune la care vor fi implicate diferite institutii si organizatii care activeaza in acest domeniu.

La fel, va fi elaborata o pagina web a Forumului, unde vor fi plasate informatii relevante in domeniul dat: baza de date privind justitia juvenila (cadru legal, sisteme nationale, institutii noi etc.), buletin informativ in versiune electronica, publicatii privind diferite aspecte ale sistemului de justitie juvenila, informatii privind posibilii parteneri, informatii privind stagii, studii in domeniu.

Forumul Regional European „Justitie Juvenila in Estul si Sud-Estul Europei” a fost organizate de catre Institutul de Reforme Penale in colaborare cu Reprezentanta UNICEF in Republica Moldova si cu sustinerea financiara a Organizatiei Olandeze pentru Dezvoltare in Cooperare (ICCO).