Studierea experienţei letone în prevenirea delincvenţei juvenile

Institutul de Reforme Penale lansează proiectul „Consolidarea parteneriatelor locale în vederea prevenirii delincvenţei juvenile”, care va fi implementat în colaborare cu Asociaţia Psihologilor Specializaţi în Adicţii din Letonia. Proiectul este derulat cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Fundaţiei Soros-Letonia.

Proiectul va demara cu organizarea vizitei de studiu în Letonia în perioada 24-28 mai a.c., în cadrul căreia experţi, reprezentanţi ai autorităţilor şi ONG-urilor de profil vor avea posibilitate să participe la un schimb de experienţă în vederea familiarizării cu modalităţile de edificare a unui parteneriat viabil între autorităţile publice locale, profesori şi părinţi, asistenţi sociali şi poliţişti în identificarea unor măsuri eficiente de prevenire a delincvenţei juvenile, inclusiv rolurile şi competenţele ce le revin tuturor actorilor implicaţi în cadrul acestor parteneriate.

Proiectul se va încheia cu o vizită de studiu în Moldova a experţilor şi reprezentanţilor ONG-urilor din ţările UE pentru a lua cunoştinţă de situaţia în domeniu din ţara noastră, finalizându-se cu organizarea unei Mese rotunde „Bunele practici în prevenirea delincvenţei juvenile: experienţa ţărilor UE şi dificultăţi întâmpinate de Republica Moldova”. În cadrul acestei întruniri participanţii la eveniment vor avea posibilitate să se familiarizeze cu experienţa acumulată în ţările-participante şi să identifice măsuri eficiente de prevenire a delincvenţei juvenile prin diversificarea serviciilor sociale pentru copiii cu comportament deviant şi integrarea acestora în societate.

Pentru informaţii suplimentare îl puteţi contacta pe Ion Graur, coordonatorul proiectului, la adresa ion.graur@gmail.com