La Bălți, consilierii de probațiune se implică în activități de prevenire a delincvenței juvenile

Îngrijorați de cifra considerabilă de copii aflați la evidența Biroului de probațiune Bălți la 31 mai curent (18 la număr), consilierii de probațiune ce activează în cadrul biroului au decis să întreprindă măsuri pentru prevenirea creșterii indicatorului în cauză. Astfel, la 6 iunie, curent, consilierul de probațiune specializat în lucrul cu copii a petrecut o oră informativă în incinta Centrului de primire a copilului în regim de urgență „Evrica” unde în prezent sunt adăpostiți 9 copii cu vîrsta cuprinsă între 6 și 18 ani. Predilecția pentru această locație este argumentată prin faptul că, la moment, în centru este plasat unul din copii aflați în evidența biroului de probațiune.

Specificul întregului grup de copii de la centru se caracterizează prin proveniența din familii social vulnerabile, lipsa părinților sau a supravegherii acestora, vagabondaj, etc. De fapt acestea sunt caracteristici ale comportamentului deviant ce pot determina implicarea copilului în comiterea infracțiunilor pe viitor (Ipoteză confirmată și în cadrul unei cercetări recente efectuate de către Institutul de Reforme Penale privind fenomenul delincvenței juvenile în RM, conform căreia, în majoritatea cazurilor, copii cu comportament delincvent provin din familii social vulnerabile (48,1%) și familii unde părinții consumă alcool și droguri (36,5%)).

Ora s-a petrecut în prezența directorului centrului și a educatorului specializat, iar subiectul abordat s-a axat pe aspecte ale activității de probațiune, cum ar fi: procesul de supraveghere, cine poate deveni/este subiect al probațiunii, măsurile de supraveghere pentru subiecții minori ai probațiunii, activitățile desfășurate cu/pentru copiii supuși probațiunii, consecințele suportate de către beneficiarii minori în cazul nerespectării obligațiunilor stabilite de instanța de judecată conform normelor legislative.

Este de menționat că măsura realizată a fost una diferită comparativ cu orele educative petrecute în gimnazii și licee, întrucît grupul de copii aflați în centru este unul mixt după categoria de vîrstă. Astfel, misiunea consilierului de probațiune delegat a ținut de a transmite mesajul într-un limbaj cît mai accesibil acestora.

Activitatea dată a avut rolul de a ajuta copii din centru să conștientizeze că comiterea unei infracțiuni are efecte negative de durată cu pericol de etichetare din partea societății pentru tot restul vieții.