Asistenta migrantilor ilegali in cadrul Centrului de Plasament Temporar al Strainilor

Ultimele decenii sunt marcate de un sir de evenimente economice, politice, sociale pe fundalul carora se face simtita problema migratiei ilegale. Republica Moldova este considerata o tara de tranzit spre UE pentru migrantii ilegali, care preponderent sunt din Turcia, Ucraina, Rusia, Azerbaijan etc.
In vederea eficientizarii politicilor in domeniul migratiei ilegale implementate in RM a fost creat Centrul de Plasament Temporar al Strainilor. Care este o institutie de tip inchis pentru plasarea migrantilor ilegali pe perioada in care se desfasoara actiunile pentru intoarcerea acestora in tarile de bastina. Migrantii ilegali vor fi plasati in cadrul Centrului pe un termen de pina la 6 luni.
In cadrul Centrului de Plasament Temporar al Strainilor, migrantii ilegali vor beneficia de:
• asistenta medicala;
• asistenta psiho-sociala;
• consultanta juridica;
Activitatile de asistenta psiho-sociala vor fi desfasurate de catre Serviciului Psiho-Social si au drept scop recuperarea psiho-sociala a migrantului ilegal, stabilirea relatiilor cu familia si tara de origine.
Directiile de activitate a Serviciului Psiho-Social din cadrul Centrului de Plasament Temporar al Strainilor sunt:
• Asistenta si consiliere individuala;
• Implementarea programelor de grup.
Activitatea Serviciului Psiho-Social din cadrul Centrului de Plasament Temporar al Strainilor este desfasurata in baza:
• Principiul confidentialitatii;
• Principiul acceptarii si liberului consimtamint;
• Individualizarea interventiei in functie de caracteristicele personale;
• Asigurarea unui standard de activitate care sa permita dezvoltarea unei personalitati integre;
• Respectarea si promovarea respectarii drepturilor fiecarui migrant ilegal;
• Dezvoltarea unor programe continue;
• Implicarea echipei multidisciplinare.
Aria de interventie a activitatilor individuale si de grup:
• Identificarea caracteristicilor personale si a mediului de provenienta a migrantului ilegal;
• Evaluarea si indentificarea necesitatilor;
• Elaborarea planului de intreventie individualizata;
• Asistenta si consiliere in probleme specifice;
• Initierea, mentinerea relatiilor cu tara de origine, comunitatea, familia;
• Evaluarea si monitorizarea cazului;
• Colaborarea cu partenerii din comunitate.
Aria de interventie a Programelor de Grup implementate in cadrul Centrului de Plasament Temporar al Strainilor:
• Dezvoltarea abilitatilor si competentelor sociale;
• Echilibrarea si optimizarea psiho- comportamentala;
• Dezvoltarea formativa (oferirea literaturii de specialitate);
• Dezvoltarea educativa (dezvoltarea universului de cunoastere si a capacitatilor de utilizare a informatilor);
• Programe sportiv–recuperative si artistice.
Activitatea este desfasurata in cadrul proiectului „Asistenta tehnica si de sporire a capacitatii guvernelor Republicii Moldova si Ukraina pentru implementarea Acordurilor de Readmisie cu Uniunea Europeana - Gumira”, implementat de catre Organizatia Internationala pentru Migratie si Institutul de Reforme Penale, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene si Guvernul Italiei.