Activitatea Grupului de lucru in domeniul reintegrarii sociale a persoanelor liberate din locurile de detentie

In lunile noiembrie – decembrie 2006 grupul de lucru a desfasurat activitati de elaborare a cadrului metodologic de implementare a componentei nr.2 a proiectului - pregatirea pentru liberare a detinutilor si adaptare sociala a persoanelor liberate din locurilor de detentie.

Pentru asitenta grupului de lucru in domeniul reintegrarii sociale a persoanelor liberate din locurile de detentie cu consultanta internationala, Institutului de Reforme Penale a facut o solicitare catre Fundatia Prison Felowship România, organizatie ce dispune de o bogata experienta in activitatea de reintegrare a persoanelor aflate in conflict cu legea, inclusiv a celor liberati din penitenciar. In calitate de expert international in cadrul grupului de lucru, a fost delegata Carmen Fiscuci.

In aceasta perioada grupul de lucru, cu asistenta expertului international a stabilit planul de initiere a programelor de reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie, astfel in vederea reintegrarii sociale, persoanele liberate din locurile de detentie au nevoie sa-si imbunatateasca abilitatea performarii rolurilor valorizate social intr-o maniera care sa conduca la succese si reusite personale.
Esecurile in exersarea acestor roluri conduc in multe cazuri la valorizarea lor negativa, la stigmatizare si marginalizare sociala si ca o consecinta a acestui fapt la scaderea motivatiei pentru schimbare si la recidiva.
Obiectivele principale ale programelor de reintegrare sociala in comunitate
• protectia comunitatilor locale prin actiuni care vizeaza reducerea riscului de recidiva
• justitia sociala, prin garantarea protectiei si echitatii sociale a tuturor partilor (infractor, victima, membrii comunitatii locale) implicate in rezolvarea conflictului generat de comiterea infractiunii
• punerea beneficiarilor interventiei in comunitate (infractori, familiile acestora, victime) in legatura cu resurse, intr-o maniera care sa imbunatateasca imaginea de sine, asertivitatea, abilitatea de rezolvare a problemelor
Cum pot fi atinse aceste obiective?
• prin parteneriatul intre institutiile de stat (Judecatorii, scoli, biserica, sindicate, institutii de sanatate, Politie, Consiliul Local, Consiliul Raional, Agentia de ocupare a fortei de munca) si organizatii neguvernamentale
• prin derularea unor programe de dezvoltare comunitara in scopul implicarii partenerilor si a membrilor comunitatii locale (voluntari, lideri) in:
- identificarea nevoilor comunitatii;
- gasirea solutiilor la problemele comunitatii locale;
- stimularea resurselor (colective, sociale) existente;
- atragerea si crearea de noi resurse;
- dezvoltarea de noi servicii sociale
• prin informarea si sensibilizarea opiniei publice in legatura cu nevoile si problemele comunitatii locale, nevoile si problemele ex detinutilor si a familiilor acestora si cu modalitatile concrete de solutionare a acestora (articole in presa, emisiuni radio, TV, conferinte, intilniri publice, etc.)
Tehnici de interventie in comunitate
• medierea (intre persoana liberata si familie, comunitate, reprezentanti ai institutiilor, etc.);
• negocierea ( metodele si tehnicile folosite in programele de reintegrare se determina in functie de nevoile evaluate, de gradul de risc identificat, dar se si negociaza cu persoana liberata, in functie de prioritatile sale si interesele sale);
• imputernicirea (ajutarea beneficiarilor de a se percepe ca fiind agenti activi in gasirea solutiilor la propriile probleme);
• advocacy (reprezentarea persoanelor liberate in fata institutiilor si a reprezentantilor autoritatilor din comunitate, precum si exercitarea de presiuni prin mijloacele mass-media, publicatii, etc.,pentru ca acestea sa sprijine procesul de reintegrare sociala a ex-detinutilor si familiilor acestora).

1. Organizare
In primul rind trebuie organizata echipa initiala de lucru (de coordonare ) la nivel local precum si identificate si contactate institutiile si organizatiile din comunitate care pot sprijini procesul de reintegrare a ex detinutilor. Echipa de lucru trebuie sa faca apoi o evaluare a nevoilor de formare si informare in comunitatile locale. in urma acestei evaluari vor fi redactati termeni de referinta si vor fi identificati expertii ce vor fi implicati la nivel local si care pot contribui substantial la satisfacerea necesitatilor identificate si realizarii obiectivelor programului de reintegrare sociala .

2. Formare si informare.
• Organizarea unor sesiuni de informare conduse de catre persoane cu experienta in reintegrarea sociala a ex-detinutilor si adresate unui numar cit mai mare de reprezentanti ai institutiilor publice, ong-urilor din comunitate, agenti economici, etc,. care pot contribui la dezvoltarea si implementarea programelor de reintegrare sociala la nivel local.
• Organizarea unor sesiuni de informare pentru ziaristi, in vederea asigurarii sprijinului si din partea presei.
• Organizarea unor sesiuni de formare adresate reprezentantilor institutiilor si organizatiilor locale. Scopul sesiunilor este acela de a dezvolta abilitatile participantilor de a organiza la nivel local retele de suport pentru dezvoltarea si aplicarea eficienta a programelor de reintegrare sociala.

3. Constituirea retelei de suport si expertiza la nivel local
Scopul retelei este acela de a contribui la dezvoltarea unor programe de reintegrare sociala ex detinutilor si familiilor acestora., adaptate resurselor si necesitatilor locale.
Reteaua se constituie din institutii si org din comunitate ca: Consiliului local, Directiei de protectie a copilului, organizatiilor neguvernamentale, Agentia de ocupare a fortei de munca, politie, judecatorie, potentiali angajatori (patronate si sindicate la nivel local), biserica, culte religioase, mas - media.
Se stabilesc apoi si se incheie acorduri de colaborare cu institutiile, organizatiile implicate, care sa convina asupra unor principii de colaborare si asupra unor planuri comune de actiune la nivel local pornind de la rolurile specifice ale fiecarei parti, tinind seama si de interesele si situatia ex detinutilor.