40 consilieri de probatiune au fost instruiti in perioada 20-23 august 2013 În perioada 20-23 august 2013, Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Oficiu Central de Probațiune au organizat seminarul de instruire pentru 40 consilieri de probatiune cu genericul: „Mecanismul de referire a copilului aflat în conflict cu legea penală, sub vîrsta răspunderii penale. Dejudiciarizarea cauzelor penale”.
Institutul de Reforme Penale a organizat ieri, 13 februarie, o masă rotundă privind prezentarea proiectului de ghid „Metodologia de focalizare a resurselor comunitare la necesitățile beneficiarilor probațiunii„. La eveniment au participat reprezentanți ai Oficiului Central de Probațiune(OCP) și consilieri de la oficiile de probațiune din Chișinău și teritoriu.

În deschidere, Dl Victor Zaharia, directorul Institutului de Reforme Penale, a vorbit despre problemele pe care le întîmpină o persoană eliberată din detenție și cît de important este faptul ca consilierul de probațiune să îi acorde o asistență calitativă care să o ajute să se reintegreze în comunitate. În acest context, directorul IRP a menționat necesitatea acestei metodologii pentru consilierii de probațiune care vor avea la dispoziție un instrument actualizat și util în lucrul cu beneficiarii. Metodologia urmează să cuprindă informații cu privire la agențiile și instituțiile locale, competențele acestora și metodele de colaborare cu acestea.
Îngrijorați de cifra considerabilă de copii aflați la evidența Biroului de probațiune Bălți la 31 mai curent (18 la număr), consilierii de probațiune ce activează în cadrul biroului au decis să întreprindă măsuri pentru prevenirea creșterii indicatorului în cauză. Astfel, la 6 iunie, curent, consilierul de probațiune specializat în lucrul cu copii a petrecut o oră informativă în incinta Centrului de primire a copilului în regim de urgență „Evrica” unde în prezent sunt adăpostiți 9 copii cu vîrsta cuprinsă între 6 și 18 ani. Predilecția pentru această locație este argumentată prin faptul că, la moment, în centru este plasat unul din copii aflați în evidența biroului de probațiune.
La 1 iunie 2012, de Ziua internațională a copilului, Oficiul central de probațiune în colaborare cu Organizația Internațională pentru Migrație, a organizat pentru minorii aflați la evidența Birourilor de probațiune din municipiul Chișinău, o excursie la „Complexul muzeal - arheologic Orheiul Vechi”.

Dacă sarcina zilnică a consilierilor de probațiune specializați în lucrul cu copii constă în asistarea acestora pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă și care au servit drept factori determinanți pentru intrarea în conflict cu legea, supravegherea comportamentului, etc., atunci ziua de 1 iunie a servit drept prilej pentru consilieri de a apărea într-o altă lumină în fața copiilor aflați în evidență.
În preajma sărbătorii de 1 iunie – Ziua Internațională a copilului, eveniment sărbătorit la nivel mondial, Biroul de probațiune Cahul a decis să desfășoare o serie de activități care să fie centrate pe minori. Necesitatea inițierii unor acțiuni orientate spre acest grup-țintă a derivat din prevederile Legii Nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, Art. 13 care cuprinde derularea unui larg spectru de activități de probațiune în privința minorilor.
Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Oficiul Central de Probaţiune, a desfăşurat în data de 28-29 mai, curent, trainingul de instruire „Justiţia pentru Copii: Rolul Consilierului de probaţiune în promovarea practicilor de dejudiciarizare a cauzelor penale”, destinat consilierilor de probaţiune specializaţi în lucru cu copii aflați în conflict cu legea. La training au participat 25 de reprezentanţi ai Birourilor de Probaţiune din Chişinău, Criuleni, Ialoveni, Durleşti, Anenii Noi, Sîngerei, Căuşeni, Ştefan-Vodă, Bălţi, Rezina, Cimişlia, Făleşti ș.a.

În cadrul seminarului, au fost analizate şi discutate principalele segmente ce vizează locul şi rolul consilierului de probaţiune în realizarea mecanismului de dejudiciarizare în cauzele penale cu implicarea copiilor. Astfel timp de 2 zile, participanţii şi-au aprofundat cunoştinţele în următoarele materii:
În data de 3 martie, 2012, reprezentanţii Oficiului central de probaţiune (OCP) şi a Direcţiei municipale pentru protecţia dreptului copilului (DMPDC) s-au întrunit în cadrul unei mese rotunde cu genericul "Aspecte ale probaţiunii în privinţa copiilor aflaţi în conflict cu legea".

Organizarea unei astfel de şedinţe a fost determinată de necesitatea consolidării eforturilor specialiştilor direcţiilor pentru protecţia dreptului copilului şi consilierilor de probaţiune in asistarea copilului aflat in dificultate şi/sau aflat în conflict cu legea.
Începînd cu 1 februarie 2012, Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul Open Society Institute, Human Rights and Governance Grants Program, a început implementarea proiectului ,, Consolidarea capacității de executare a alternativelor la detenție în Moldova,,. Acesta are o durată de 14 luni și are drept scop de a contribui la respectarea drepturilor persoanelor condamnate în comunitate prin informarea beneficiarilor și consolidarea integrității și capacității profesionale a serviciului de probațiune.
Vineri, în cadrul unei conferinte de presă, a fost lansat manualul consilierului de probațiune. Lucrarea a fost concepută pornind de la necesitatea elaborării pentru consilierii de probațiune a unui instrument care să servească drept suport atît teoretic, cît și practic adus în concordanță cu normele juridice în vigoare, noile instrumente implementate în probațiune, utilizarea căruia să contribuie la eficientizarea activității Serviciului de probațiune și la îmbunătăţirea calității lucrului efectuat.
Institutul de Reforme Penale a expediat recent tuturor primarilor din localităţile Republicii Moldova un exemplar al ghidului “Munca neremunerată în folosul comunităţii”, care va servi drept suport informaţional pentru gestionarea acestei forme de sancţiune penală în cadrul comunităţii. Prin această activitate, organizatorii doresc să-i ajute pe primari să înţeleagă mai bine rolul administraţiei publice locale în executarea sancţiunilor comunitare şi totodată să-i încurajeze să se implice mai mult în organizarea şi gestionarea acestora.