O noua initiativa a IRP in domeniul pregatirii pentru liberare si reintegrare sociala a persoanelor liberate din detentie

Sistemul de pedepse, stabilit prin legislatia penala a Republicii Moldova este divers: acesta include atat pedepse privative de libertate cat si pedepse non-privative de libertate.

Dintr-un cumul de cauze, scopul educativ si de reintegrare sociala ulterioara a pedepsei privative de libertate se atinge doar partial. Executarea pedepsei privative de libertate nu totdeauna este planificata.

Cel mai ingrijorator apare faptul ca persoanele ce urmeaza a fi liberate din locurile de detentie nu beneficiaza de pregatirea informationala, psihologica pentru reintegrarea sociala ulterioara, fapt demonstrat prin rata inalta a recidivei. De asemenea nu exista o continuitate intre serviciile acordate de catre sistemul penitenciar si serviciile din comunitate.

Anume in perioada de pregatire pentru liberare (6 luni) trebuie sa se faca o evaluare complexa a modului in care a decurs perioada de detentie, care sunt rezultatele desfasurarii diverselor activitati si programe educativ instructive cu detinutul, care sunt nevoile sociale ale detinutului.

Odata identificate, problemele sociale necesita a fi solutionate atat pe perioada pe care o mai are de executat (3-6 luni), cat si in prima perioada de la libertate (6 luni). Intru asigurarea unei bune reintegrari in societate a ex-detinutului, este nevoie de o colaborare dintre serviciul social din cadrul institutiei penitenciare si serviciile de probatiune care, la randul lor, urmeaza a focaliza activitatile institutiilor sociale din comunitate.

Exista diverse modele de reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie. In Republica Moldova un model in acest sens nu exista. Sistemul stabilit prin Legea cu privire la adaptarea sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie nu functioneaza. Totodata, un numar redus de organizatii neguvernamentale au in calitate de beneficiari persoanele liberate din locurile de detentie. Prin consolidarea parteneriatului sectorului guvernamental si neguvernamental, asemenea model urmeaza a fi creat, utilizand bunele practici in domeniu existente in alte state.

La 1 iunie 2006, Institutul de Reforme Penale, cu spijinul financiar al Agentiei Suedeze pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala (SIDA) si al Fundatiei Soros – Moldova a lansat un nou program: Grupuri marginalizate. Reintegrarea sociala a detinutilor.

Scopul acestui program este imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta pentru reintegrare sociala a persoanelor liberate din detentie, prin crearea si consolidarea mecanismelor de interactiune dintre serviciile de pregatire pentru liberare din penitenciar si cele de reintegrare sociala din comunitate.

Obiective programului sunt:
1. Dezvoltarea prin intermediul parteneriatului sectorului guvernamental si neguvernamental a 6 unitati functionale de pregatire pentru liberare a detinutilor in vederea reintegrarii sociale ulterioare;
2. Crearea unui model functional de asistenta pentru reintegrarea sociala pe parcursul perioadei de probatiune post¬penitenciara prin crearea unei retele din 9 centre comunitare de reintegrare sociala;
3. Consolidarea capacitatii ONG - urilor specializate si a comunitatii in general in acordarea asistentei post-detentie.

Metodologia de implementare si activitatile preconizate:
Obiectiv 1: evaluarea necesitatilor; activitati de instruire a personalului penitenciar si consilierilor de probatiune penitenciara, elaborarea instrumentelor de lucru; desfasurarea programelor de pregatire pentru liberare in 6 institutii penitenciare; perfectionarea cadrului legislativ si metodologic.
Obiectiv 2: evaluarea necesitatilor; crearea a 9 centre comunitare de reintegrare sociala; instruirea specialistilor din centrele comunitare de reintegrare sociala; elaborarea instrumentelor de lucru; desfasurarea programelor de reintegrare sociala; perfectionarea cadrului legislativ si metodologic.
Obiectiv 3: sensibilizarea opiniei publice prin emisiuni radio, TV, editarea unui buletin informativ trimestrial, plasarea informatiilor relevante pe pagina web.

Ce asteptam de la acest program:

a) Rezultate calitative:
1. Mecanism functional de pregatire pentru liberare si reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie, testat prin pilotare;
2. Mecanism testat, functional si durabil de cooperare a sectorului guvernamental si neguvernamental in domeniul reintegrarii sociale a persoanelor liberate din locurile de detentie;
3. Comunitati mai tolerante, sensibile, participative si responsabile pentru reintegrarea sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie ca reprezentanti ai grupurilor sociale marginalizate.

b) Rezultate cantitative:
1. acte normative si instructiuni referitor la pregatirea pentru liberare; 2 rapoarte de evaluare a necesitatilor privind pregatirea pentru liberare si reintegrarea sociala;
2. 40 de persoane instruite specializat in domeniul pregatirii pentru liberare; 30 de persoane instruite in domeniul aplicarii probatiunii post- penitenciare;
3. Ghidurile – “Pregatirea pentru liberare”, “Reintegrarea sociala a persoanelor liberate din detentie”; “Ce trebuie sa faci cand iesi la libertate”

500 de persoane liberate din detentie asistate in procesul de reintegrare sociala in cadrul a 9 centre comunitare de reintegrare sociala.