Activitati curente a IRP privind reforma Institutiilor Penitenciare

„Uneori este intuneric si frig nu numai in celula, dar si in suflet...”
(din scrisoarea unui minor detinut catre parinti )

Contribuirea la reforma institutiilor penitenciare, perfectionarea cadrului legal, promovarea si respectarea drepturilor persoanelor detinute, twinningul institutiilor penitenciare, dezvoltarea sistemului de acces la informatie al detinutilor, pregatirea pentru liberare si resocializarea persoanelor condamnate - sunt doar unele dintre obiectivele formulate de Institutul de Reforme Penale la inceputul anului 2001.

Pe parcursul a sase ani de activitate, IRP a initiat o serie de activitati de reformare a sistemului penitenciar. Activitatile sunt orientate spre modificarea cadrului legislativ si adoptarea noilor acte normative in domeniu, instruirea personalului implicat in implementarea noilor institutii si pilotarea propriu-zisa in vederea elaborarii de know-how.

Incepind cu luna februarie 2005, in cadrul Institutului de Reforme Penale a fost instituit un Grup de lucru pentru ajustarea legislatiei nationale la Codul de Executare. in cadrul Grupului de lucru au fost elaborate proiecte de acte normative subordonate Codului: Statutul executarii pedepsei de catre condamnati; Regulamentului Comitetului pentru Plingeri; Instructiunea cu privire la pregatirea si prezentarea in instanta de judecata a documentatiei privind liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen sau inlocuirea partii ne-executate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blind; Regulamentul cu privire la modul de prezentare a condamnatilor grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei si Instructiunea cu privire la activitatea serviciului socio-educativ si de probatiune.

De asemenea, sunt in proces de definitivare Instructiunea cu privire la transferarea condamnatilor de la regimul de detinere comun la regim de resocializare; Regulamentul de activitate al Comisiei Penitenciare; Instructiunea cu privire la ordinea compensarii privilegiate a zilelor de munca din contul duratei pedepsei etc.

Institutiile penitenciare nu pot selecta beneficiarii (detinutii), dar pot selecta si instrui un personal adecvat care ar permite a realiza scopul privatiunii de libertate tinind cont de categoriile de detinuti. Activitatile de instruire organizate de IRP s-au axat atit pe competentele de management institutional (organizarea serviciilor penitenciare), mecanismul de interactiune dintre diferite agentii, cit si pe aspectul bunelor practici (train of trainers, abilitati si deprinderi profesionale) si respectarea drepturilor omului in sistemul de justitie penala.

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, detinutii pot adresa plingeri administratiei penitenciarului, sau organelor ierarhice superioare – DIP, Ministerul Justitiei. Legislatia in vigoare creeaza detinutilor posibilitati reale pentru a se plinge si organelor procuraturii, Guvernului, Parlamentului, Centrului pentru Drepturile Omului etc. iar, incepind cu 01 ianuarie 2006, si Comitetului pentru Plingeri. in acest sens, IRP a contribuit la consolidarea capacitatilor Comitetului pentru plingeri nou creat, prin instruirea personalului (mese rotunde), sustinerea cu echipament si transport.

Este remarcabila pastrarea relatiilor de parteneriat in cadrul programului de twinning cu institutiile penitenciare din Olanda, ca fiind un context propice pentru transmiterea experientei olandeze de organizare si functionare a serviciilor penitenciare.

Elaborarea cadrului normativ si instruirea personalului au fost insotite de pilotarea noilor institutii. Mecanismele elaborate in procesul de pilotare au fost incluse in actele normative si sunt promovate la nivel national. in acest sens au fost elaborate brosuri, postere, ghiduri informative si practice, comentarii, realizate emisiuni radio si TV, etc. Transmiterea de know-how este un proces continuu si sub permanenta monitorizare.

La sfirsitul anului 2006, Institutul de Reforme Penale a lansat un nou proiect „Consolidarea Reformei Sistemului de Justitie Penala in Republica Moldova”, implementat cu suportul financiar al ICCO, Olanda. Proiectul, cu o durata de 3 ani, este o continuare logica a unui program implementat anterior de catre Institutul de Reforme Penale (IRP), in parteneriat cu Reforma Penala Internationala (PRI), Carlux Moldova si KNCV - „Consolidarea Societatii Civile, Sanatatea si Drepturile Omului in Moldova”.

Proiectul abordeaza unele aspecte ale reformei institutiilor penitenciare, in acest sens, fiind planificate: dezvoltarea in citeva institutii penitenciare a programului penitenciar de baza (planificarea executarii pedepsei), instruirea colaboratorilor sistemului penitenciar in domeniul noilor institutii executional-penale, monitorizarea respectarii drepturilor detinutilor, acordarea asistentei juridice persoanelor condamnate.

Proiectul presupune dezvoltarea parteneriatelor intre sectorul guvernamental si neguvernamental in vederea preluarii unor experiente ale altor state, dar si a celor mai bune practici stabilite deja in sectoarele de pilotare, in vederea implementarii in perspectiva de durata a unui sistem eficient si uman de detentie in Republica Moldova.

In anul 2007 si 2008, IRP va continua eforturile in vederea sporirii capacitatii manageriale a administratiei penitenciare, fortificarea mecanismelor de garantare a drepturilor detinutilor si promovarea unui sistem eficient de educatie si pregatire pentru liberare in institutiile penitenciare.