Hotarire despre aprobarea Regulamentului cu privire la instruirea cetatenilor straini si apatrizilor in institutiile de invatamint din Republica Moldova

REGULAMENTUL cu privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1590-XV din 26 decembrie 2002 "Asupra rezultatelor controlului executării Legii nr.275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova".
2. Cetăţenii străini şi apatrizii vor fi înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, acordurile încheiate între instituţiile de învăţămînt, autorizate în modul stabilit, precum şi contractele individuale încheiate cu instituţiile de învăţămînt.
Cetăţenii străini şi apatrizii, admişi la studii în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, sînt obligaţi să respecte legislaţia Republicii Moldova, beneficiind de drepturile şi asumîndu-şi obligaţiile prevăzute de aceasta, precum şi de regulile stabilite de aceste instituţii.
3. În bază de reciprocitate pot fi admişi la studii la orice treaptă şi nivel, fără achitarea taxelor de studii şi suplimentar la planul de stat, membrii personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi organismelor internaţionale, cu sediul în Republica Moldova, precum şi membrii familiilor acestora pe durata aflării lor în misiuni în Republica Moldova, în baza demersului Ministerul Educaţiei şi Tineretului, cu acordul Ministerului Finanţelor.
[Pct.3 modificat prin HG140/07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164]
4. Cetăţenii străini şi apatrizii, înmatriculaţi la studii în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, cu excepţia celor menţionaţi la punctul 3, vor suporta cheltuielile pentru serviciile prestate, conform contractelor încheiate cu instituţia de învăţămînt.
5. Cetăţenii străini şi apatrizii care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt, cu excepţia persoanelor menţionate la pct.3 al prezentului Regulament, vor obţine adeverinţa de imigrant, eliberată de Biroul Migraţiune şi Azil al Ministerului Afacerilor Internei permisul de şedere provizoriu, eliberat de Ministerul Dezvoltării Informaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Anual, în mod obligatoriu, ei vor trece testarea medicală la virusul imunodeficitar uman (HIV) şi maladia SIDA.
6. Înmatricularea la studii în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova a cetăţenilor străini şi apatrizilor se va face cu acceptul Ministerul Educaţiei şi Tineretului, urmare nostrificării actelor de studii obţinute anterior peste hotarele Republicii Moldova. Documentele de studii se vor nostrifica în corespundere cu actele normative în vigoare şi urmare coordonării cu ministerele de resort în subordinea cărora activează instituţii de învăţămînt de profil.

Hotarire despre aprobarea Regulamentului cu privire la instruirea cetatenilor straini si apatrizilor in institutiile de invatamint din RM.doc [93 Kb] (descarcari: 6)