Codul Penal extras

Articolul 54. Liberarea de raspundere penala a minorilor
(1) Persoana in virsta de pina la 18 ani care a savirsit pentru prima oara o infractiune usoara sau mai putin grava poate fi liberata de raspundere penala in conformitate cu prevederile procedurii penale daca s-a constatat ca corectarea ei este posibila fara a fi supusa raspunderii penale. [Alin. (1) complet. prin Legea N 211-XV din 29.05.2003 ]
(2) Persoanelor liberate de raspundere penala, in conformitate cu alin.(1), li se pot aplica masurile de constringere cu caracter educativ, prevazute la art.104.
Articolul 55. Liberarea de raspundere penala cu tragerea la raspundere administrativa
(1) Persoana care a savirsit pentru prima oara o infractiune usoara sau mai putin grava poate fi liberata de raspundere penala si trasa la raspundere administrativa de catre instanta de judecata daca s-a constatat ca corectarea ei este posibila fara a fi supusa raspunderii penale. [Alin. (1) complet. prin Legea N 211-XV din 29.05.2003 ]
(2) Persoanelor liberate de raspundere penala in conformitate cu alin.(1) li se pot aplica urmatoarele sanctiuni administrative:
a) amenda in marime de pina la 150 unitati conventionale;
b) arest contraventional de pina la 90 de zile. [Lit. b) modif. prin Legea N 211-XV din 29.05.2003 ]
Articolul 57. Liberarea de raspundere penala in legatura cu cainta activa
(1) Persoana care pentru prima oara a savirsit o infractiune usoara sau mai putin grava poate fi liberata de raspundere penala daca ea, dupa savirsirea infractiunii, s-a autodenuntat de buna voie, a contribuit activ la descoperirea acesteia, a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau, in alt mod, a reparat prejudiciul pricinuit de infractiune. (2) Persoana care, in conditiile alin.(1), a savirsit o infractiune de alta categorie poate fi liberata de raspundere penala numai in cazurile prevazute la articolele corespunzatoare din Partea speciala a prezentului cod.
Articolul 59. Liberarea conditionata de raspundere penala In privinta persoanei puse sub invinuire pentru savirsirea unei infractiuni usoare sau mai putin grave, care isi recunoaste vinovatia si nu prezinta pericol social, urmarirea penala poate fi suspendata conditionat, cu liberarea ulterioara de raspundere penala in conformitate cu procedura penala, daca corectarea acestei persoane este posibila fara aplicarea unei pedepse penale.
Articolul 90. Condamnarea cu suspendarea conditionata a executarii Pedepsei
(1) Daca, la stabilirea pedepsei cu inchisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infractiunile savirsite cu intentie si de cel mult 7 ani pentru infractiunile savirsite din imprudenta sau la stabilirea pedepsei de trimitere intr-o unitate militara disciplinara, instanta de judecata, tinind cont de circumstantele cauzei si de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia ca nu este rational ca acesta sa execute pedeapsa stabilita, ea poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate vinovatului, indicind numaidecit in hotarire motivele condamnarii cu suspendare conditionata a executarii pedepsei si termenul de proba. In acest caz, instanta de judecata dispune neexecutarea pedepsei aplicate daca, in termenul de proba pe care l-a fixat, condamnatul nu va savirsi o noua infractiune si, prin comportare exemplara si munca cinstita, va indreptati increderea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportarii celor condamnati cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei il exercita organele competente, iar asupra comportarii militarilor - comandamentul militar respectiv.
(2) Termenul de proba se stabileste de instanta de judecata in limitele de la 1 an la 5 ani. (3) In cazul condamnarii pentru o infractiune prin care s-au cauzat daune, instanta de judecata poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei cu conditia ca daunele au fost integral reparate pina la pronuntarea hotaririi judecatoresti. Conditia repararii integrale a daunei nu este obligatorie in cazul condamnarii minorilor sau a femeilor care au copii in virsta de pina la 8 ani. [Alin.
(3) complet. prin Legea N 211-XV din 29.05.2003 ]
(4) Persoanelor care au savirsit infractiuni deosebit de grave si exceptional de grave, precum si in cazul recidivei, condamnarea cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu se aplica. [Alin. (4) modif. prin Legea N 211-XV din 29.05.2003 ]
(5) In caz de condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, pot fi stabilite pedepse complementare. (6) Aplicind condamnarea cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, instanta de judecata il poate obliga pe condamnat: a) sa nu-si schimbe domiciliul fara consimtamintul organului competent; b) sa nu frecventeze anumite locuri; c) sa urmeze un tratament in caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boala venerica; d) sa acorde o sustinere materiala familiei victimei; e) sa repare daunele cauzate in termenul stabilit de instanta. [Lit. f) excl. prin Legea N 211-XV din 29.05.2003 ]
(7) In decursul termenului de proba, instanta de judecata, la propunerea organului care exercita controlul asupra comportarii celui condamnat cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, poate anula, in intregime sau partial, obligatiile stabilite anterior condamnatului ori adauga altele noi.
(8) Daca, dupa expirarea a cel putin jumatate din termenul de proba, condamnatul cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei a avut o comportare corecta si exemplara, instanta de judecata, la propunerea organului care exercita controlul asupra comportarii celui condamnat cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, poate pronunta o incheiere cu privire la anularea condamnarii si stingerea antecedentelor penale.
(9) In cazul in care cel condamnat cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, in decursul termenului de proba, incalca in mod sistematic obligatiile stabilite sau ordinea publica, fiind supus raspunderii administrative, instanta de judecata, la propunerea organului care exercita controlul asupra comportarii celor condamnati cu suspendarea executarii pedepsei, poate pronunta o incheiere cu privire la anularea condamnarii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei si la trimiterea condamnatului pentru a executa pedeapsa stabilita prin hotarirea instantei de judecata.
(10) In cazul in care cel condamnat cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei savirseste in termenul de proba o noua infractiune intentionata, instanta de judecata ii stabileste o pedeapsa in conditiile art.85.
(11) In cazul in care cel condamnat cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei savirseste in termenul de proba o infractiune din imprudenta sau o infractiune intentionata mai putin grava, problema anularii sau mentinerii condamnarii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei se solutioneaza de catre instanta de judecata.
Articolul 91. Liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termenv
(1) Persoanelor care executa pedeapsa cu inchisoare, cu trimitere intr-o unitate militara disciplinara sau arest si care au reparat integral daunele cauzate de infractiunea pentru care sint condamnate li se poate aplica liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen daca instanta de judecata va considera posibila corectarea condamnatului fara executarea deplina a pedepsei. Totodata, persoana poate fi liberata, in intregime sau partial, si de pedeapsa complementara.
(2) Aplicind liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen, instanta de judecata il poate obliga pe condamnat sa indeplineasca obligatiile prevazute la art.90 alin.(6) in termenul de pedeapsa ramas neexecutat.
(3) Liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen se aplica condamnatilor de catre instanta de judecata de la locul de executare a pedepsei, in baza propunerii organului care exercita controlul asupra executarii pedepsei.
(4) Liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen poate fi aplicata daca condamnatul, care la momentul savirsirii infractiunii a atins virsta de 18 ani, a executat efectiv: a) cel putin jumatate din termenul de pedeapsa stabilit pentru savirsirea unei infractiuni usoare sau mai putin grave; b) cel putin doua treimi din termenul de pedeapsa stabilit pentru savirsirea unei infractiuni grave; c) cel putin trei patrimi din termenul de pedeapsa stabilit pentru savirsirea unei infractiuni deosebit de grave sau exceptional de grave, precum si din pedeapsa aplicata persoanei anterior liberate conditionat de pedeapsa inainte de termen, daca liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen a fost anulata in conditiile alin.(8).
(5) Persoana care executa pedeapsa detentiunii pe viata poate fi liberata conditionat de pedeapsa inainte de termen daca instanta de judecata va considera ca nu mai exista necesitatea executarii de mai departe a pedepsei si daca aceasta persoana a executat efectiv cel putin 35 de ani de inchisoare.
(6) Liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen poate fi aplicata minorilor daca acestia au executat efectiv: a) cel putin o treime din termenul de pedeapsa stabilit pentru savirsirea unei infractiuni usoare sau mai putin grave; b) cel putin jumatate din termenul de pedeapsa stabilit pentru savirsirea unei infractiuni grave; c) cel putin doua treimi din termenul de pedeapsa stabilit pentru savirsirea unei infractiuni deosebit de grave sau exceptional de grave.
(7) Controlul asupra comportarii celor liberati conditionat de pedeapsa inainte de termen il exercita organele competente, iar asupra comportarii militarilor - comandamentul militar respectiv.
(8) Daca, in termenul de pedeapsa ramas neexecutat:
a) condamnatul incalca ordinea publica, pentru care fapt i-a fost aplicata o sanctiune administrativa, sau se eschiveaza cu premeditare de la indeplinirea obligatiilor stabilite de instanta de judecata la aplicarea liberarii conditionate de pedeapsa inainte de termen, instanta de judecata, la propunerea organului indicat la alin.(7), poate pronunta o incheiere cu privire la anularea liberarii conditionate de pedeapsa inainte de termen si la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsa neexecutat;
b) condamnatul savirseste din imprudenta o noua infractiune, anularea sau mentinerea liberarii conditionate de pedeapsa inainte de termen se decide de instanta de judecata;
c) condamnatul savirseste cu intentie o noua infractiune, instanta de judecata ii stabileste pedeapsa in conditiile art.85. In acelasi mod se aplica pedeapsa si in cazul savirsirii unei noi infractiuni din imprudenta daca instanta de judecata anuleaza liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen.
Articolul 92. Inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda
(1) In privinta persoanelor care executa pedeapsa cu inchisoare pentru savirsirea unei infractiuni usoare sau mai putin grave, instanta de judecata, tinind cont de comportarea lor in timpul executarii pedepsei, poate pronunta o incheiere cu privire la inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda. Totodata, persoana poate fi liberata, in intregime sau partial, de la pedeapsa complementara.
(2) Inlocuirea partii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsa mai blinda poate fi aplicata numai dupa ce condamnatul a executat efectiv cel putin o treime din termenul de pedeapsa.
(3) La inlocuirea partii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsa mai blinda, instanta de judecata poate alege orice pedeapsa mai blinda, din cele specificate la art.62, in limitele prevazute pentru fiecare categorie de pedepse. Articolul 93. Liberarea de pedeapsa a minorilor (
1) Minorii condamnati pentru savirsirea unei infractiuni usoare sau mai putin grave pot fi liberati de pedeapsa de catre instanta de judecata daca se va constata ca scopurile pedepsei pot fi atinse prin internarea lor intr-o institutie speciala de invatamint si de reeducare sau intr-o institutie curativa si de reeducare, precum si prin aplicarea altor masuri de constringere cu caracter educativ, prevazute la art.104.
(2) Internarea minorilor intr-o institutie speciala de invatamint si de reeducare sau intr-o institutie curativa si de reeducare se stabileste de catre instanta de judecata pe un termen de pina la atingerea majoratului. Prelungirea termenului de aflare a persoanei in aceste institutii dupa atingerea virstei de 18 ani este permisa numai pina la absolvirea unei scoli de cultura generala sau de meserii. Articolul 94. Liberarea de pedeapsa datorita schimbarii situatiei Persoana care a savirsit o infractiune usoara sau mai putin grava poate fi liberata de pedeapsa daca se va constata ca, la data judecarii cauzei, datorita schimbarii situatiei, fapta savirsita si-a pierdut caracterul prejudiciabil si, in virtutea comportarii ireprosabile dupa savirsirea infractiunii, persoana respectiva poate fi corectata fara executarea pedepsei.
Articolul 96. Aminarea executarii pedepsei pentru femei gravide si femei care au copii in virsta de pina la 8 ani
(1) Femeilor condamnate gravide si celor care au copii in virsta de pina la 8 ani, cu exceptia celor condamnate la inchisoare pe un termen mai mare de 5 ani pentru infractiuni grave, deosebit de grave si exceptional de grave impotriva persoanei, instanta de judecata le poate amina executarea pedepsei pina la atingerea de catre copil a virstei de 8 ani.
(2) In cazul in care vreuna din persoanele condamnate, mentionate la alin.(1), a renuntat la copil sau continua sa se eschiveze de la educarea lui dupa avertismentul facut de organul care exercita controlul asupra comportamentului condamnatei fata de care executarea pedepsei a fost aminata, instanta de judecata, la propunerea organului nominalizat, poate sa anuleze aminarea executarii pedepsei si sa trimita condamnata pentru executarea pedepsei la locul stabilit in hotarirea judecatoreasca.
(3) La atingerea de catre copil a virstei de 8 ani, instanta de judecata: a) libereaza condamnata de executarea partii neexecutate a pedepsei; b) inlocuieste partea neexecutata a pedepsei cu o pedeapsa mai blinda; c) trimite condamnata in institutia corespunzatoare pentru executarea partii neexecutate a pedepsei.
(4) Daca in perioada aminarii executarii pedepsei condamnata savirseste o noua infractiune, instanta de judecata ii stabileste o pedeapsa in conditiile art.85.