Ateliere de instruire: Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS

În cadrul proiectului “Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS” au fost organizate 7 instruiri pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat. Instruirile au avut ca obiectiv, familiarizarea avocaților cu noile modificări a sistemului informațional de evidență a datelor statistice (în continuare SIA al CNAJGS) al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat și modalitatea de utilizare a acestora.

În procesul atelierelor, au fost instruiți în total 152 de avocați din cadrul sistemului de Asistență Juridică Garantată de Stat, din cele 4 Oficii Teritoriale al CNAJGS:
• 19.07.2018 - Oficiul Teritorial Bălți;
• 23.07.2018 - Oficiul Teritorial Comrat;
• 26.07.2018 - Oficiul Teritorial Cahul;
• 30.07.2018 - Oficiul Teritorial Chișinău;
• 13.08.2018- Oficiul Teritorial Chișinău;
• 14.08.2018- Oficiul Teritorial Chișinău;
• 15.08.2018- Oficiul Teritorial Chișinău;

Totodată, la data de 21 august 2018, va avea loc al 8-lea atelier de instruire a personalului Oficiilor Teritoriale al CNAJGS.

Avocații au fost informați despre novațiile (SIA) al CNAJGS și eficiența utilizării acestora în procesul de acordare asistenței juridice garantate de stat cât și optimizarea proceselor de interacțiune a avocaților cu OT al CNAJGS, după cum urmează:
cabinetul personal al avocatului;
posibilitatea raportării în regim online;
• ținerea registrului de evidență a acțiunilor procesuale ale avocaților în format electronic prin intermediul SIA CNAJGS;
• dosarul în apărare electronic.


În cadrul proiectului, de asemenea va fi elaborat un ghid de utilizator, care va fi repartizat tuturor avocaților din cadrul sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat. Ghidul va servi un suport pentru avocați în vederea utilizării cât mai eficiente a SIA al CNAJGS.

“Evenimentul dat este organizat de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului "Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare".

Ateliere de instruire: Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS
Ateliere de instruire: Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS
Ateliere de instruire: Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS