La data de 5 aprilie 2024, a avut loc meetingul multidisciplinar desfășurat la Consiliul Raional Fălești. La activitate au participat reprezentanți din diverse domenii, printre care Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Vest, avocați, membri ai societății civile, CMASC "Casa Speranței", "Eternitate", echipe mobile, reprezentanți ai ziarului raional Fălești, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” și altele.
La data de 29 martie 2024 a avut loc instruirea cu tematica „Particularitățile urmăririi și judecării cauzei în cadrul infracțiunilor motivate de prejudecată”, formator - Igor Dolea, doctor habilitat în drept, profesor universitar. De această dată evenimentul s-a desfășurat în or. Cahul, în incinta restauratului „Balkan”, grupul țință: avocați și profesioniști din domeniul juridic. Prezența la eveniment a constituit un număr de 26 de participanți.

Institutul de Reforme Penale a organizat o serie de activități informative și de sensibilizare în cadrul proiectului „Prevenirea crimelor bazate pe prejudecată”. În acest context, în perioada 14-22 martie, s-au desfășurat instruiri în parteneriate cu următoarele instituții Oficiul Avocatului Poporului, Academia de Mediere, Departamentul Drept Procedural al Facultății de Drept USM, Consiliul Raional Criuleni.
La data de 26 februarie, în cadrul Universității de Stat din Moldova, a avut loc instruirea cu genericul „Aspectele juridice privind prevenirea și combaterea crimelor motivate de prejudecată”, formator - Igor Dolea, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
Participanții la eveniment au fost studenții Facultății de Drept a USM, anii de studiu 2-4, membri ai A.O. „Clinica Juridică”. În cadrul instruirii s-au discutat aspecte ce țin de cadrul normativ național cu privire la aspectele de bază ale determinării motivului de prejudecată prin prisma acțiunilor presupusului infractor sau delincvent.
La data de 23 februarie a avut loc instruirea online cu tematica „Aspectele juridice privind prevenirea și combaterea crimelor motivate de prejudecată”.
Trainingul a fost realizat de către Igor Dolea – facilitator, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Grupul țintă de participanți al evenimentului au fost membrii Asociației Naționale a Parajuriștilor din Moldova.
În perioada 23-24 noiembrie 2023, Domnul Igor Dolea, în calitate de membru al Consiliului Consultativ de pe lângă Agentul Guvernamental, a participat activ la reuniunea Consiliului desfășurată la Strasbourg. Această întrunire a avut loc cu sprijinul Proiectului Consiliului Europei, intitulat „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”.
[/thumb] Astăzi, la 31 Octombie s-a desfășurat Atelierul de lucru: ”Elaborarea metodologiei de monitorizare a nivelului de implementare a recomandărilor CpPT”.

Această activitate a fost desfășurată cu participarea membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii (CpPT) și reprezentanții instituțiilor monitorizate: Administrația Națională a Penitenciarelor, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății, Inspectoratul General pentru Migrațiune, Centrul Național Anticorupție și Agenția Națională Asistență Socială și angajații oficiului Avocatului Poporului.
Institutul de Reforme Penale (IRP) și Academia de Mediere și Studii Juridice vă invită la o sesiune de instruire continuă a mediatorilor cu Tematica "Perspectivele medierii în infracțiunile comise pe motiv de prejudecată."

De Ziua Mondială a ONG-urilor Institutul de Reforme Penale a fost una din organizațiile premiate la Gala „Parteneri de încredere ai justiției”.
Ministerului Justiției a apreciat activismul civic și contribuția organizațiilor neguvernamentale la reformele în sectorul justiției prin politici, expertiză și implementarea proiectelor.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării Regulamentului privind implicarea și colaborarea Consiliului pentru Prevenirea Torturii cu exponenți ai societății civile /mediului academic. Activitatea se desfășoară în cadrul Proiectului „Sprijinul mecanismului național pentru prevenirea torturii din Republica Moldova, prin organizarea colaborării eficiente cu reprezentanții societății civile și instituțiile publice monitorizate”