Colaboratorii de poliţie sunt instruiți privind aplicarea legislaţiei în domeniul migraţiei

În perioada 28 iunie -19 iulie, anul curent, Institutul de Reforme Penale în colaborare cu OIM- Moldova precum şi cu suportul Biroului pentru Migraţie şi Azil din cadrul MAI, organizează 7 sesiuni de instruire destinate inspectorilor pentru migraţie din cadrul Comisariatelor de Poliţie a Republicii Moldova.

Activitatea a avut drept scop familiarizare colaboratorilor de poliţie din teritoriu, cu reglementările naţionale precum şi standardele europene în domeniul migraţiei şi procedurilor de gestionarea eficientă a fluxului de migraţie ilegală pe teritoriul RM.

Astfel în cele 7 Comisariate de Poliţie din regiunea de est şi vest a Republicii Moldova (Hînceşti, Criuleni, Rezina, Şoldăneşti, Cahul, Ştefan-Vodă, Soroca) inspectorii şi-au aprofundat cunoştinţele în următoarele domenii:
- Reguli de constatarea şi tehnici de investigare a cauzelor contravenţionale iniţiate contra cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul RM.
- Măsurile procesuale de constrîngere aplicate migraţilor ilegali.
- Drepturile de care dispun cetăţenii străini în faţa unei proceduri contravenţionale, la reţinere, sau la plasarea acestuia în Centrul de Plasament pentru străini.
- Condiţiile privind procedura de revocare a dreptului la şedere legală pe teritoriu, readmisie precum şi returnare voluntară a străinilor iregulari în ţara de origine, şi impactul acestor proceduri asupra gestionării eficiente a fluxului de migraţie pe teritoriul RM.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului “Suport pentru punerea în aplicare a Acordurilor de Readmisie Semnate de Comisia Europeană cu Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina: Facilitarea Întoarcerii Voluntare Asistate şi a reintegrării implementat de către OIM-Molodva în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Nota Bene: Potrivit datelor statistice oferite de către Biroul pentru Migraţie şi Azil din cadrul MAi, în primele 6 luni ale anului 2012, au fost înregistrate 588 cazuri privind încălcarea regimului de şedere legală pe teritoriul RM de către cetăţenii străini. Precum şi au fost emise 26 decizii de expulzare, 64 de decizii privind returnarea voluntară, şi în privinţa a 125 de cetăţeni străini a fost revocat dreptul la şedere legală pe teritoriul RM.