Activitatea grupului de lucru in domeniul reintegrarii sociale a ex-detinutilor

In perioada septembrie – octombrie 2006 grupul de lucru a desfasurat activitati in conformitate cu planul de manifestari pentru aceste luni, dupa cum urmeaza:

a. Facilitarea realizarii misiunii de evaluare a necesitatilor in domeniul reintegrarii sociale a ex-detinutilor
• Furnizarea informatiilor referitoare la aspectele cu caracter general pentru raportul misiunii de evaluare a necesitatilor in domeniul reintegrarii sociale a ex-detinutilor
• Coordonarea cuprinsului si a continutului raportului misiunii de evaluare a necesitatilor in domeniul reintegrarii sociale a ex-detinutilor
b. Facilitarea activitatii serviciului de reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie
• Identificarea comunitatilor, unde urmeaza a fi pilotate activitatile de reintegrare sociala a ex-detinutilor
• Asistenta metodologica a consilierilor de reintegrare sociala
• Elaborarea fisei de post a consilierilor de reintegrare sociala
c. Activitati de perfectionare a cadrului normativ
• Elaborarea programului de reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie

Planificind activitatile, necesar a fi realizate, grupul de lucru si-a orientat atentia la:
a) Facilitarea realizarii misiunii de evaluare a necesitatilor in domeniul reintegrarii sociale a persoanelor liberate din locurile de detentie
b) Facilitarea activitatii serviciului de reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie. In domeniul pilotarii serviciilor de reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie Grupul de lucru a considerat necesara implicarea in program a mun. Chisinau, mun. Balti si mun. Cahul.
c) Activitati de perfectionare a cadrului normativ In procesul perfectarii cadrului normativ in domeniul pregatirii pentru liberare a detinutilor Grupul de lucru a desfasurat activitati de elaborare a componentei nr. 2 a programului de pregatire pentru liberare si reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie.

In acest sens aportul ambelor grupuri de lucru a fost substantial, evaluând asistenta acordata Consiliului Centrului Coordonator de adaptare sociala a persoanelor eliberate din locurile de detentie la elaborarea programului de adaptare sociala a ex-detinutilor.