A demarat Proiectul Twinning Sustinerea reformarii Sistemului Institutiilor Penitenciare si a Reformei Penale in Republica Moldova

La finele anului 2009 a demarat Proiectul Twinning „Sustinerea reformarii Sistemului Institutiilor Penitenciare si a Reformei Penale in Republica Moldova” sustinut financiar de Olanda si Germania. Activitatilor propriu-zise din cadrul proiectului au inceput in decembrie 2009, fiind organizat primul atelier de lucru ce tine de modelul de cooperare intre serviciul de probatiune si solictantii referatelor presententiale de evaluare psihosociala. La aceasta activitate au participat reprezentanti ai procuratutii, politiei, judecatoriei si din cadrul servciului de probatiune. La aceasta activitate au fost prezentate specificul de lucru in domeniul de probatiiune al sistemului olandez si cel autohton, s-a efectuat o evaluare a necesitatilor serviciului de probatiune moldovenesc.

Astfel ideile punctate in decembrie au cunoscut o dezvoltare in atelierul 2 in ianuarie 2010. Astfel, primul atelier de lucru privind procedurile presententiale pentru personalul serviciului de probatiune s-a desfasurat in perioada 11-15 ianuarie 2010. Pe parcursul celor 5 zile de instruire participantii au fost instruiti de expertii din Olanda Giovanni Meurs si Jacolien Brouwer. Discutiile purtate s-au axat pe diverse aspecte care fac parte din activitatea consilierilor exercitata zilnic. O deosebita atentie, precum si un numar mare de activitati au fost dedicate identificarii factorilor criminogeni - elemente importante in intocmirea referatului presentential de catre consilierul de probatiune, formularii intrebarilor relevante despre fiecare din factorii criminogeni, stabilirii unui sistem de punctare pentru fiecare factor si fiecare intrebare. in paralel cu determinarea factorilor criminogeni a fost abordat si subiectul evaluarii riscurilor, termeni aflati intr-o legatura de interdependenta. Tot in una din aceste zile s-a vorbit despre metodele de intervievare si conversatie utilizate de consilierii de probatiune in procesul de elaborare a referatelor presententiale, despre contactul cu clientii cu care acestia lucreaza, precum si comportamentul etic al consilierului antrenat in acest proces.
Formatorii olandezi au fost orientati sa dezvolte in activitati si subiecte ce reprezinta punctele slabe in acest domeniu, cum ar fi obstacolele intilnite in cooperarea cu partenerii din sistemul justitiei la elaborarea rapoartelor presententiale, cele in lucrul cu beneficiarii, aducind, la acest capitol, exemple din practica lor. in acest sens, fiecare din cei prezenti au avut posibilitatea de a descrie in mod detaliat situatia din oficiul teritorial unde activeaza, de a-si expune parerea lui vis-a-vis de ea si totodata de a veni cu propuneri reale in scopul imbunatatirii ei. Spre finele atelierului de lucru, pe parcursul ultimei zile de lucru formatorii straini s-au focusat asupra formarii formatorilor, fapt motivat de necesitatea diseminarii informatiei cu care s-a luat cunostinta. Dupa reluarea activitatii participantii urmeaza a ocupa ei insisi postura de formatori. Expertii olandezi au impartasit practica si cunostintele acumulate de ei in ceea ce priveste practicarea formarii formatorilor: informatii, tehnici si metode.

Un rol primordial in activitatea data l-a jucat paralela prezenta la fiecare sarcina cu practicile Olandei, uneori compilarea tehnicilor utilizate de cele doua tari, astfel posibilitatea imbunatatirii sistemului national de probatiune fiind una sporita datorita existentei unor exemple concrete, studierii minutioase in scopul preluarii si adaptarii lor la standardele nationale.

Totalitatea temelor prezentate, practicile care merita a fi preluate, momentele cele mai importante, lucrurile discutate, toate acestea au fost notate intr-un registru creat si completat in acele cinci zile de lucru. Ultima sesiune de lucru a fost dedicata sugestiilor privind planificarea activitatilor urmatorului atelier de lucru preconizat pentru luna martie.