Soluţionarea conflictelor în mediul penitenciar din perspectiva valorilor europene

În zilele de 24-26 august 2010, managerii de penitenciare alături de psihologii şi responsabilii din cadrul serviciilor de resurse umane din cadrul instituţiilor de detenţie din ţară sînt antrenaţi în cadrul seminarului de instruire „Soluţionarea conflictelor în mediul penitenciar”, organizat sub egida Consiliului Europei (CoE). În majoritatea cazurilor, rolul de mediator al conflictelor în instituţiile de ispăşire a pedepsei revine specialiştilor serviciului psihologic şi de securitate din penitenciare. Metodele şi tehnicile aplicate în situaţiile de criză sînt de un spectru larg, iată de ce necesitatea instruirii cadrelor penitenciare în domeniul medierii situaţiilor de criză prin intermediul negocierilor a devenit unul dintre obiectivele de bază ale politicii de cadre a Departamentului Instituţiilor Penitenciare.
Scopul evenimentului dat este de a dezvolta cunoştinţele şi abilităţile şefilor subdiviziunilor sistemului penitenciar, psihologilor, responsabililor din cadrul serviciilor de resurse umane în prevenirea şi soluţionarea conflictelor în cadrul instituţiilor de detenţie. Dat fiind faptul că activitatea de instruire comportă şi un caracter practic, în cadrul seminarului sînt consolidate şi capacităţile participanţilor din perspectiva conflictelor de personal şi a celor din mediul deţinuţilor, inclusiv fiind abordate subiecte ce ţin de managementul situaţilor tensionate sau de criză care pot interveni într-un penitenciar etc.

La lucrările seminarului participă în calitate de experţi ai CoE: Chestor de penitenciare, Director General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dl Dr. Ioan BĂLA, şi Comisar şef de penitenciare, Director al Penitenciarului Bucureşti-Jilava, dl. Cătălin STROE. La eveniment, de asemenea participă şi Ministrul Justiţiei, dl Alexandru TĂNASE şi conducerea Departamentului Instituţiilor Penitenciare.

Sursa: http://www.penitenciar.gov.md