Oficializarea medierii in cauze penale

Medierea este un proces si ca si oricare proces are o anumita ordine care a fost gindita in asa fel incit sa produca rezultate cit mai bune. Cu toate acestea nu exista un model fixat al medierii, totusi sunt anumite etape prin care mediatorii conduc partile implicate intr-un conflict.

O etapa a procesului de mediere este, oficializarea medierii, prevazuta in art. 37 al Legii cu privire la mediere, conform careia la finele procesului de mediere in cauze penale mediatorul prezinta organului de urmarire penala sau instatei judecatoresti, in procedura carora se afla cauza penala spre examinare, acordul de impacare, impreuna cu un raport scris privind masurile aplicate si rezultatul medierii.

Acordul de impacare trebuie sa fie un document care prezinta in mod clar intentiile participantilor, deciziile lor si actiunile (sau daca este cazul inactiunile) pe care trebuie sa le intreprinda pe viitor. De aceea inainte ca mediatorul sa intocmeasca acordul, el trebuie sa revada cu partile fiecare prevedere pentru a asigura o intelegere comuna. Ar putea fi cazul ca partile sa revina cu intrebari si clarificari a intelegerii la care au ajuns.

Caracteristicile acordulului de impacare:
- include angajamentele asumate de parti si poate fi afectat de termene si conditii;
- in cazul neexecutarii de catre una dintre parti a obligatiilor asumate prin acordul de impacare, cealalta parte este in drept sa se adreseze in instanta cu o cerere prin care va solicita executarea silita in modul prevazut de legislatie;
- acordul de impacare este executoriu, in conditiile legii civile, de la data indicata in el, iar in lipsa unui termen expres de executare;
- la expirarea termenului de 15 zile de la data semnarii lui sau in conformitate cu prevederile legale exprese;
- mediatorul nu are putere de decizie in privinta continutului intelegerii asupra careia vor conveni partile;
- acordul de impacare nu va contine prevederi care aduc atingere legii, ordinii publice sau bunelor moravuri. Mediatorul poate sa verifice indeplinirea acestei conditii, fiind in drept sa solicite avizul unui specialist, fara a dezvalui identitatea partilor;
- acordul de impacare poate fi autentificat de notar sau de o alta autoritate competenta, potrivit legii;

In continuare este prezentat un model de acord de impacare si raport de activitate elaborat in conformitate cu prevederile legii cu privire la mediere.

Pentru a vedea un model de acord de impacare si raport de activitate elaborat in conformitate cu prevederile legii cu privire la mediere descarcati atasamentul de mai jos.

Oficializarea medierii in cauze penale.doc [42,5 Kb] (descarcari: 14)

Cristina Beldiga, coordonator de proiect IRP