Ghid privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală

Ghid privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penalăGhidul are ca obiectiv asigurarea procurorilor cu instrumente utile în procesarea cauzelor penale în care sunt implicați copii. Chiar dacă accentul se pune pe problema dejudiciarizării și aplicarea unor proceduri prietenoase copiilor în conflict cu legea, s-a decis a aborda și alte aspecte ale justiției penale ce au tangență la problema de bază. În acest aspect au fost examinate aspecte procesuale ce țin de copii victime și martori.

Ghidul îşi propune ca prin instituţiile prezentate să promoveze o abordare, centrată pe copil și pe familie, punând permanent în prim-plan nevoile copilului. Copilul trebuie în primul rînd tratat cu respect, într-un mod demn, nediscriminatoriu şi just. Copilul înţelege mai mult decât suntem noi obişnuiţi să credem. Este extrem de important, pentru bunăstarea lui fizică şi psihică, să ţinem cont de acest fapt şi să învăţăm să ne comportăm faţă de el luând în considerare capacităţile lui în continuă dezvoltare.
Aşadar fiecare profesionist îl poate ajuta pe copii, să devină mai bun şi mai responsabil, iar beneficiile pe termen lung ale acestui demers sunt deosebite pentru societate.

Prezentul Ghid este elaborat în cadrul proiectului "Promovarea noilor elemente de justiție pentru copii în sistemul de justiție a Republicii Moldova" fiind realizat cu suportul financiar al Reprezentantei UNICEF in Moldova.
Ghid pentru procurori