Lansarea proiectului Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS

La data de 01 aprilie 2018, Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat împreună cu Institutul de Reforme Penale lansează proiectul „Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS”,pentru o perioadă de 6 luni.

Prin implementarea proiectului dat, OT Chișinău al CNAJGS are drept scop asigurarea accesului solicitanților de ajgs la servicii calitative ale avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat şi stabilirea direcțiilor principale de activitate al CNAJGS în dependență de specificul grupurilor vulnerabile beneficiare de ajgs.

În cadrul proiectului, va fi optimizat sistemul operațional de evidență a datelor statistice, cît și va fi modificat un set de acte utilizate în procesul de acordare a ajgs, ceea ce v-a contribui la eficientizarea procesului de acordare a asistenței juridice garantate de stat din partea avocaților în procesul de interacțiune cu beneficiarii, cât și sporirea calității serviciilor prestate.

Astfel, modificările propuse vor avea un impact pozitiv și la colectarea cât și dezagregarea datelor statistice pe anumite categorii de persoane care fac parte din anumite grupuri social vulnerabile.

Ca rezultat a implementări proiectului, Oficiile Teritoriale, Aparatul Administrativ cât și CNAJGS vor avea posibilitatea să utilizeze datele statistice dezagregate după un spectru mult mai larg de indicatori, ceea ce va determina stabilirea direcțiilor și strategiei de activitate a sistemului de ajgs pe viitor. Totodată, impactul se va produce si asupra procesului de identificare a necesităților de instruire a avocaților în mod prioritar, cât și a angajaților sistemului de ajgs în vederea sporirii calității serviciilor de ajgs.


Proiectul dat este implementat de Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Vezi aici atașată fișa de proiect:
2.1-CNAJGS.pdf [608,29 Kb] (descarcari: 2)


Lansarea proiectului Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS