Ajustarea sistemului informațional de evidență a datelor statistice în cadrul SIA CNAJGS

În cadrul proiectului “Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS” au fost elaborate o serie de materiale printre care și “Ghidul Avocatului”.

Ghidul Avocatului este documentul după care se vor conduce avocații în utilizarea cabinetului personal din cadrul SIA CNAJGS, în el fiind reflectate schematic toate etapele pe care trebuie să le urmeze avocații pentru a putea folosi cit mai eficient oportunitățile pe cale le oferă cabinetul personal al avocatului.
Acest document va fi repartizat tuturor avocaților din cadrul sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat.

Anual OT-le ale CNAJGS emit aproximativ 50.000 de decizii de desemnare a avocaților. Prin urmare pentru fiecare decizie emisă avocații desemnați urmează să întocmească cel puțin un raport de acordare a asistenței juridice garantate de stat, iar ulterior aceste rapoarte trebuie să să fie depuse la unul din cele 4 OT (Chișinău, Bălți, Comrat, Cahul). Totodată, pentru fiecare din aceste decizii fiecare avocat are obligația de a ține un dosar în apărare după o formă stabilită de CNAJGS. Anume aceste rapoarte și dosare în apărare constituie sursa primordială și cea mai importantă în cadrul inițierii mecanismului de monitorizare a calității asistenței juridice garantate de stat.

De asemenea, dat fiind faptul că in circumscripția Oficiului Teritorial Comrat, 90 % din avocații care acordă asistență juridică garantată de stat vorbesc limba rusă, la fel și în circumscripția Oficiului teritorial Bălți, pentru a asigura în mod egal accesul tuturor avocaților la posibilitatea utilizării noilor ajustări ale SOFT-ului, acest documente au fost tradus și în limba rusă.

Ajustarea sistemului informațional de evidență a datelor statistice va duce în mod cert la asigurarea unei calități mai înalte a ajgs oferite, totodată contribuind la optimizarea interacțiunii OT-le ale CNAJGS cu avocații și beneficiarii de ajgs, precum şi a avocaților cu beneficiarii. În acest sens, se va reduce considerabil timpul alocat aspectelor tehnice în vederea soluționării cazurilor penale, contravenționale și civile.

Urmare a dezvoltării în continuare a sistemului operațional de evidență a datelor statistice va crește capacitatea de lucru a întregului sistem de asistență juridică garantată de stat pe întreaga țară, inclusiv și a prestatorilor de servicii juridice. In consecință, acest fapt va produce un impact pozitiv asupra creșterii calității serviciilor de care urmează să beneficieze persoanele (solicitanții), inclusiv asupra gradului de satisfacție a acestora.

Ghidul Utilizatorului în versiunea rom/rus poate fi descărcat: AICI

Acest Ghid a fost elaborat de către Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului "Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare".


Ajustarea sistemului informațional de evidență a datelor statistice în cadrul SIA CNAJGS
Ajustarea sistemului informațional de evidență a datelor statistice în cadrul SIA CNAJGS