Profesioniştii care acţionează în interesul superior al copilului vor aplica practici noi în vederea asistenţei copiilor care manifestă un comportament delincvent

În perioada 15-31 mai, anul curent, în oraşele Orhei, Leova, Căuşeni, Bălţi, Ungheni a avut loc seminarul de instruire „Identificare si protectia copiilor social-vulnerabili, aflati în conflict cu legea sau sub virsta raspunderii penale”. Activitate special destinată pentru a îmbunătăţi abilităţile de lucru a profesioniştilor care acţioneza şi interacţionează frecvent cu copii care manifestă un comportament deviant (inspector siguranţă copii (poliţistul), procuror, judecător, asistent social, psiholog, medic, consilier de probaţiune etc.).
Agenda seminarului a cuprins teme despre arii de activitate în domeniu protecţiei copiilor social-vulnerabili, aflaţi în conflict cu legea sau sub vîrsta răspunderii penale, fiind abordate practici positive şi disficultăţi în realizarea sarcinilor care stau în faţa profesioniştilor vizaţi.

Participanţii au discutat sarcinile care sunt puse în faţa organelor procuraturii, autorităţii tutelare, asistenţii sociale, şcolii în momentul intervenţiei, identificării şi tratamentului copiilor care fac parte din grupul ţintă.

Instruirile desfăsurate au creat un cadrul propice discuţiilor cu referire la metodele de lucru cu minorii în conflict cu legea atrasi în procesul urmăririi penale. Participanţii au fost atrenaţi în elaborarea şi definitivarea planului de acţiuni la nivel local, în acest deomeniu, au fost stabilite relatii de conlucrarea şi inetracţiune între inspectorul siguranţă copii, procurorul specializat, judecător, asistentul social, psihologul.

În cadrul seminarului de instruire participanţii, inclusiv membrii grupului de lucru, au elaborat un set de recomandări care urmează a fi adresate Administraţiei Publice Locale , din care fac parte:

- Elaborarea unui plan de intervenţie şi dezvoltarea unor măsuri privind asistenţa şi reabilitare în comunitate, a copiilor sub vîrsta răspunderii penale,.

- Identificarea resurselor umane si financiare pentru crearea Centrelor de resurse în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile, tratamentul copiilor în conflict cu legea, pentru copii victime ale abuzului, precum şi servicii de suport pentru părinţi.

- Sustinerea, dezvoltarea şi instituţionalizarea unui pachetului minim de servicii specializate copiilor în conflict cu legea sau cei sub vîrsta răspunderii penale (servicii de asistenţă psihosocială, servicii de suport pentru părinţi, cercuri de petrecerea timpului liber)

Activitatea face parte din cadrul proiectului „Promovarea noilor elemente de justiţie pentru copii în sistemul de justiţie al Republicii Moldova”, implementat de către Institutul de Reforme Penale în partenerait cu Reprezentanţa UNICEF în Moldova.