Activitati curente IRP in domeniul modificarii legislatiei

Incepind cu luna februarie 2005, in cadrul Institutului de Reforme Penale a fost instituit un Grup de lucru pentru ajustarea legislatiei nationale la Codul de Executare.

In cadrul Grupului de lucru au fost elaborate proiecte de acte normative subordonate Codului:
- Statutul executarii pedepsei de catre condamnati; Regulamentului Comitetului pentru Plingeri;
- Instructiunea cu privire la pregatirea si prezentarea in instanta de judecata a documentatiei privind liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen sau inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda; Regulamentul cu privire la modul de prezentare a condamnatilor grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei.
De asemenea, sunt in proces de definitivare:
- Instructiunea cu privire la transferarea condamnatilor de la regimul de detinere comun la regim de resocializare;
- Regulamentul de activitate al Comisiei Penitenciare; Instructiunea cu privire la ordinea compensarii privilegiate a zilelor de munca din contul duratei pedepsei;
- Instructiunea cu privire la activitatea serviciului socio-educativ si de probatiune etc.