Acord de colaborare dintre Procuratura Generala si Institutul de Reforme Penale

In ziua de 11 martie 2008, dl. Valeriu Gurbulea Procurorul General si dl. Igor Dolea Director, Institutul de Reforme Penale, au semnat un Acord de colaborare sub aspectul implementarii institutiei medierii in cauze penale.

Parafat in incinta Procuraturii generale, Acordul urmareste stabilirea de legaturi durabile ale sectorului guvernamental si neguvernalemntal in domeniul reformarii sistemului de justitie restaurativa in conformitate cu standardele si practicile universale si europene.

Conform Acordului, partile, intru umanizarea si reformarea sistemului de aplicare a pedepelor penale prin promovarea si implementarea alternativelor de detentie, au convenit asupra urmatoarelor:

- consultarea si informarea reciporca in domeniul justitiei restaurative;
- pregatirea in comun a mecanismului de transmiter a cauzelor pasibile de mediere, de catre procuror, serviciului de mediere;
- facilitarea implementarii institutiei medierii in Republica Moldova;
- promovarea in comun a standardelor internationale in domeniul justitiei restaurative;
- adoptarea programelor in procesu de implementare si initiere de noi programe comune pentru reformarea sistemului justitiei penale in general si justitiei restaurative in mod special, etc.

De asemenea, partile au confirmat dorinta de a amplifica acest prim pas de cooperare in domeniul vizat printr-un plan de actiuni concrete care va stabili modul de conlucrare pe viitor.

PG si IRP au cazut de acord sa organizeze periodic ateliere de lucru, seminare comune de evaluare a contextului Republicii Moldova, examinarea practicii si standardelor internationale si conturarea solutiilor in domeniu, alte actiuni.

Cu ocazia semnarii, domnul Igor Serbinov, adjunctul; Procurorului General a subliniat faptul ca acest acord este de importanta majora, medierea fiind o modalitate practica de solutionare amiabila a unui conflict si implica suportarea unor cheltuieli financiare minime, reducind esential numarul lcazurilor de incarcerare a persoanelor culpabile de savirsirea unor infractiuni usoare sau mai putin grave.

Acordul a intrat in vigoare la data semnarii lui.