Curriculum pentru instruire continua a consilierilor de probatiune "Justiţie prietenoasă Copiilor"

Curriculum pentru instruire continua a consilierilor de probatiune "Justiţie prietenoasă Copiilor" Sistemul de justiție pentru copii va căuta să asigure bunăstarea minorilor și să facă în asa fel încât reacția fată de delincvenții juvenili să fie întotdeauna corespunzătoare circumstanțelor delincventelor și delictelor. O justiție prietenoasă copilului este o justiție accesibilă, corespunzătoare vârstei copilului, rapidă, adaptată la și concentrată pe necesitățile și drepturile copilului, inclusiv dreptul la un proces echitabil, dreptul de a participa la și de a înțelege procedurile, dreptul la viată privată și de familie și dreptul la integritate și demnitate. O justiție prietenoasă copilului garantează respectarea și implementarea eficientă a tuturor drepturilor copilului la cel mai înalt nivel posibil.

Consilierul de probațiune are un rol special în asigurarea respectării tuturor acestor exigente, eforturile acestuia în cazurile date urmând să fie orientate spre:

  • evaluarea personalității și identificarea nevoilor psihosociale ale copilului în conflict cu legea;
  • identificarea măsurilor care ar asigura protecția copilului, inclusiv promovarea unei abordări de
    intervenție minimă la oricare dintre etapele în care copiii intră în atenția autorităților din sistemul
    de justiție, folosind căi extrajudiciare;
  • asigurarea respectării interesului superior al copilului în procesul de integrare socială;
  • acordarea asistentei psihosociale la faza presententială supravegherea;
  • acordarea asistentei și consilierea la faza sententială și în procesul de integrare socială post-detenție a copiilor în conflict cu legea;
  • cooptarea resurselor disponibile în comunitate către nevoile copilului în conflict cu legea;


Exercitarea efectivă a acestui rol important al consilierului de probațiune implică anumite cunoștințe, abilitați, dar și atitudini. Un asemenea set de competente poate fi asigurat doar printr-o perfecționare profesională continuă. Pentru a asigura un proces coerent și un traseu educational eficient al instruirii continue a fost elaborat prezentul curriculum de instruire a consilierilor de probațiune specializați în cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea.

Prezentul curriculum, este elaborat in cadrul proiectului "O mai buna protecție și suport pentru copii din sistemul de justiție. Dejudiciarizarea cauzelor penale" in parteneriat cu Oficiul Central de Probatiune, fiind realizat cu suportul financiar al Reprezentantei UNICEF in Moldova.
Curriculum de instruire continua a consilierilor de probațiune