Implementarea Probatiunii in privinta copiilor in conflict cu legea in Republica Moldova - Raport de Monitorizare

Implementarea Probatiunii in privinta copiilor in conflict cu legea in Republica Moldova - Raport de MonitorizareRaportul a fost elaborat cu scopul de a evalua activitățile desfășurate în domeniu probațiunii în privința copiilor în conflict cu legea penală, în vederea consolidarea instituției probațiunii ca parte integrantă sistemului de justiție penală al Republicii Moldova.

Activitățile au fost apreciate sub aspectul prevederilor legislației naționale şi ale celei internaționale, bunelor practici în domeniu, proiectelor de dezvoltare a serviciilor de probațiune. Rezultatele obținute reflectă situația pentru anul 2009.

Echipa de autori:
Victor Zaharia, doctor în drept, conferențiar universitar, Director al Institutului de Reforme Penale
Igor Dolea, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Expert al Institutului de Reforme Penal
Oleg Trocin, avocat, Biroul Asociat de Avocaţi "Inter-Avo"
Sergiu Ciorbă, consultant juridic, S.C."IMC Legal Adviser" SRL
Nicolae Harconiţă, expert în domeniu probațiunii sentenţiale şi post-sentenţiale
Vitalie Popa, şef al Serviciului analitic şi programe internaționale, Oficiul Central de Probaţiune

Raport de monitorizare Implementarea probatiunii în privinţa copiilor în conflict cu legea în Republica Moldova